Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Nabór do klas pierwszych 2019/2020

zaj dod

To propozycje nieodpłatnych zajęć dodatkowych dla pierwszaków

Szanowni Rodzice!

Jesteśmy jednozmianową szkołą zawsze otwartą na Wasze potrzeby i potrzeby Waszych dzieci. Dzięki naszemu doświadczeniu i nowoczesnemu podejściu do edukacji jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez dzisiejszą młodzież. Planujemy otwarcie trzech klas pierwszych, które poza realizowaniem podstawy programowej będą nieodpłatnie uczestniczyły w wielu ciekawych zajęciach dodatkowych.

W NASZEJ SZKOLE ZAPEWNIAMY:

 • Indywidualne podejście do każdego ucznia, odkrywanie jego uzdolnień
 • Pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i tablice multimedialne
 • Wysoko wykwalifikowaną, kreatywną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia rozwijające zdolności i wspierające uczniów
 • Stałą opiekę pedagoga szkolnego psychologa i pielęgniarki
 • Opiekę dla dzieci w świetlicy w godz. 7.00-17.00
 • Cztery świetlice podzielone na grupy wiekowe i wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki

W NASZEJ SZKOLE MAMY:

 • Dwie nowoczesne pracownie komputerowe
 • Dostęp do Internetu na terenie całej szkoły
 • Ekopracownię
 • Dwie sale gimnastyczne
 • Salę do gimnastyki korekcyjnej
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Dużą bibliotekę z bogatym zbiorem książek i centrum multimedialnym
 • Pyszne posiłki przygotowywane w nowoczesnej kuchni oraz podawane w wyremontowanej stołówce
 • Sklepik, w którym serwujemy zdrowe kanapki (nawet na indywidualne zamówienie rodziców)

Od 06.05.2019 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo tutaj. Zalogowanie do systemu będzie możliwe po wpisaniu adresu: lodz.elemento.pl W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych  w obwodzie szkoły należy złożyć „Zgłoszenie”. W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych poza obwodem Szkoły należy złożyć „Wniosek”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru i postępowania rekrutacyjnego dostępne są w sekretariacie Szkoły wraz z odpowiednimi drukami, które można także pobrać poniżej.

Terminarz naboru:

 • 06.05.2019 r. – 28.05.2019 r. – składanie zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 29.05.2019 r. – 31.05.2019 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez szkolną komisję rekrutacyjną
 • 10.06.2019 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 11.06.2019 r. – 13.06.2019 r. do godz. 1500 – składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.
 • 17.06.2019 r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wzory dokumentów do pobrania:

klauzula informacyjna

wniosek

zgłoszenie

pozostałe dokumenty

potwierdzenie woli przyjęcia 

oświadczenie dotyczące rodzeństwa

oświadczenie dotyczące miejsca pracy

oświadczenie dotyczące rodzin wielodzietnych

oświadczenie rodziców samotnie wychowujących dzieci