Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Класи/Вчителі

 

Kласи 1-3 (Klasy 1-3)

Клас (klasa)

Куруючий вчитель (wychowawca)

1a

p. Karolina Milska

1b

p. Renata Adynowska

2a

p. Monika Czaplińska-Antolik

2b

p. Beata Just

3a

p. Anna Niewiadomska

3b

p. Lidia Michoń - Szymczak

3b

p. Katarzyna Adamczyk-Zielińska

 

 

Вчитель для підтримки (Nauczyciele wspomagający)

Вчитель (nauczyciel)

Kласи (klasy)

p. Monika Sikorska - Спеціальний педагог (pedagog specjalny)

 

p. Anna Dzierbicka - Вчитель для підтримки (nauczyciel wspierający)

2b

p. Wioleta Wiśniewska,

3a

 

 

Польська мова (Język polski)

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Agnieszka Piotrowska

 

5b

p. Małgorzata Kozłowska-Drożdż

 

5a 

p. Agnieszka Lichawska

4c

4c, 7a, 7b, 8a. 8b

p.Joanna Górniak-Staszczyk

 

4a, 4b, 6a, 6b

 

 

Історія (Historia)

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Anna Jarzyńska

7b

4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b

   

 

Німецька мова (Język niemiecki)

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Anna Zarębska

4a

7a/gr1 i gr2, 7b/gr1 i gr2, 8a, 8b

 

 

Англійська мова (Język angielski)

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Beata Kalkowska

 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a/gr1 i 2, 6b/gr2

p. Marta Justyńska

6a

1c, 6a/gr1 i 2, 6b/gr1, 7a/gr1. 7b/gr1, 8a, 8b

p. Klaudia Fałek

5b 

4b, 4c, 5a, 5b, 7a/gr2, 7b/gr2

 

 

Математика (Matematyka) 

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p; Grażyna Drewicz-Mandecka

 

4a, 4b, 4c, 5a, 6b, 7a

p. Daria Renkel 

 

5b, 6a, 7b, 8a, 8b

      

 

 Природа / Біологія (Przyroda / Biologia)

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Małgorzata Rzeźniczak

 

4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8a, 8b

     

 

Географія (Geografia)

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Jarosław Głowiński

 

5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8a, 8b

 

            

Фізика (Fizyka)

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Dariusz Ammer

 

7a, 7b, 8a, 8b

              

 

Хімія (Chemia) 

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Iwona Krakała-Święciech

 

7a, 7b, 8a, 8b

      

 

Інформатика (Informatyka) 

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p.Artur Halamus

6b

7a/gr2, 7b/gr2, 8a/gr2, 8b/gr2

p.Emilia Pacześ

 

4a/gr1 i 2, 4b/gr1 i 2, 4c/gr 1 i 2, 5a/gr1 i 2, 5b/gr1 i 2, 6a/gr1 i 2, 6b/gr 1 i 2, 7a/gr1, 7b/gr1, 8a/gr1, 8b/gr1

 

          

Виховання до життя в родині (Wychowanie do życia w rodzinie) 

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Inez Michalak-Figa

 

4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8a+8b 

            

 

Пластичність (Plastyka)

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Broncher - Filipska Ewa

 

4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b 

        

 

Музика (Muzyka)

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Artur Halamus

6b

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b

p. Katarzyna Stawarz

7a 4a, 4b, 4c

 

 

Техніка (Technika)

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Anna Jarzyńska

7b

4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b

 

 Фізичне виховання (Wychowanie fizyczne)

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Michał Kardynia

4b

4b, 5a, 6a, 7b/gr1, 8a

P. Michał Szmidt

8b

4a, 4c, 5b, 6b/gr2 7b/gr2, 8b

p. Artur Halamus

6b

6b gr1, 7a/gr1 i 2

 

               

Релігія/Етика (Religia/Etyka)

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

s. Elżbieta Biesiacka

 

1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

p. Katarzyna Stawarz

7a

4c, 5a, 5b, 6a+6b, 7a, 7b, 8a, 8b

p. Michał Kardynia

 

etyka1

         

 

Громадянська мова (Wiedza o społeczeństwie)

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Anna Jarzyńska

 7b

8a, 8b 

 

               

Навчання для безпеки (Edukacja dla bezpieczeństwa)  

p. Bogusław Korytkowski  8a, 8b

 

Поради професійні (Doradztwo zawodowe)               

Вчитель (nauczyciel)

Виховання (wychowawstwo)

Навчає в класах (uczy w klasach)

p. Beata Grzelak

 

8a, 8b