Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45
Anna Niewiadomska

Kreatywne Dzień Dobry

webinar

szkolenie online

Uczniowie klas 1-3 z naszej szkoły brali udział w lekcji online poświęconej  programowaniu i nowym technologiiom: "Kim jestem? Kim jesteśmy? Kreatywne dzień dobry!". Spotkanie odbyło się 7 października w godzinach 9.50 – 10.40, poprowadził je Krzysztof Jaworski - koordynator i trener w wielu programach edukacyjnych dotyczących edukacji cyfrowej, w tym oczywiście w projekcie Zaprogramuj Przyszłość.Spotkanie było rozgrzewką przed #CodeWeek2020 – Europejskim Tygodniem Kodowania, który w tym roku będziemy świętować w dniach 10 - 25 października!

Anna Niewiadomska

Projekt PHERECLOS

pharecelos

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy prowadzi cykl zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach projektu Phereclos - Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling” , finansowanego z H2020 i koordynowanego  przez Uniwersytet Dziecięcy w Wiedniu. Warsztaty prowadzone będą  przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej, którzy od wielu lat współpracują z Łódzkim Uniwersytetem Dziecięcym i prowadzili już warsztaty dla nauczycieli. Wspierają one proces dydaktyczny w zakresie przedmiotów ścisłych oraz doradztwa zawodowego. Zajęcia te dotyczą nowoczesnych metod nauczania, takich jak Flipped Education/Classroom Model czy Problem Based Learning- PBL,  kompetencji przyszłości, matematyki oraz eksperymentowania. W projekcie biorą udział: p. Renata Adynowska, p. Beata Just i p. Monika Czaplińska-Antolik

Anna Niewiadomska

Godziny wychowawcze ze światem

 pah

W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie klas 1-3 oraz z klasy 7b i 7c z naszej szkoły będą brali udział w projekcie PAH Godziny Wychowawcze ze Światem. Jest  to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Dzięki nim uczniowie kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności. Dzieci dostają zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych, które ułożone są w spójny i angażujący program na cały rok szkolny. Celem projektu jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. 

Anna Niewiadomska

Centrum Mistrzostwa Informatycznego w naszej szkole

thumbnail CMI post FB2

„Centrum Mistrzostwa Informatycznego” to projekt realizowany przez Politechnikę Łódzką. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w naszej szkole powstało kółko informatyczne prowadzone przez panią Emilię Pacześ. Na zajęciach będą poruszane zagadnienia z zakresu programowania i algorytmiki. Będziemy doskonalić umiejętności programistyczne w Scratchu, a także uczyć się kodowania w takich językach programowania jak C++ czy Python. Zajęcia urozmaicą także roboty, które zostaną dostarczone do szkoły dzięki udziałowi w projekcie. Uczestnicy koła będą mieli okazję wzięcia udziału w ciekawych konkursach organizowanych przez Politechnikę Łódzką w ramach projektu CMI.