Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Kalendarz r. szk. 2022/2023

 

Miesiąc

Działania

wrzesień

01.09.2022 r.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

06.09.2022 r. – Zebrania z rodzicami 

klasy 1-3 godz.17.00, klasy 4-8 godz.18.00
Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z Przedmiotowym Systemem Oceniania, kryteriami oceniania z zachowania oraz Planem Pracy Szkoły,przekazanie informacji o realizowanych na terenie szkoły projektach oraz zajęciach rozwijających i wyrównawczych, zapoznanie z procedurą funkcjonowania szkoły w czasie panedmii

 

Ogłoszenie całorocznych akcji, projektów i programów zaplanowanych przez SU klas 1-3 i 4-8, ujętych w Planie Pracy Szkoły i Planie Profilaktyczno-Wychowawczym

czasopismo dla biblioteki, 

zbiórka plastikowych nakrętek (przynosimy do sali nr 40 lub 20) na rzecz Przytuliska dla Zwierząt w Głownie, 

zbiórka zużytych baterii i akumulatorów, 

segregowanie odpadów, 

propagowanie pomocy koleżeńskiej  koleżeńskie pogotowie naukowe w każdej klasie, 

propagowanie wolontariatu, szczególnie wśród uczniów klas VII i VIII np. udział w akcjach Caritas,  

współpraca z UNICEF – włączenie się w tegoroczne akcje, 

niepytanie w dniu urodzin (dotyczy niespodziewanego wywołania do odpowiedzi przez nauczyciela), 

szczęśliwy numerek w każdy piątek, 

współpraca ze świetlicą szkolną – wolontariat, 

Kalendarz Świąt Nietypowych, 

dni tematyczne i kolorowe (dodatkowe punkty dla klasy za udział wychowawców w akcji), 

„Godziny Wychowawcze ze Światem”– projekt PAH

„Moja Mała Ojczyzna”– tydzień zajęć edukacyjnych

DKF – koło filmowe

Poznajemy Łódź – wycieczki po regionie

Rajdy PTTK

akcja – Podziel się śniadaniem

„Globalna szkoła” – ścieżka „razem o migrantach”

„Wiem i działam” – projekt PAH

Niepytanie w dniu urodzin (dotyczy niespodziewanego wywołania do odpowiedzi przez nauczyciela)

Szczęśliwy numerek w każdy piątek

Dni kolorowe i dni tematyczne

Nawiązanie współpracy z SU Szkoły Podstawowej nr 55 w Łodzi w celu wymiany pomysłów, doświadczeń i dokonywania wspólnych działań

 

08.09.2022 r. – Dzień Dobrych Wiadomości 

12.09.2022 r. – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 

przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy

 

15.09.2022 r. – Międzynarodowy Dzień Kropki 

26.09.2022 r. – Międzynarodowy Dzień Miłośników Psów 

29.09.2022 r. – Dzień Świadomości o Marnowaniu Żywności  

29.09.2022 r. – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole 

październik

07.10.2022 r. – Światowy Dzień Uśmiechu

10.10.2022 r. – Dzień Gier Planszowych

14.10.2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej.

Ślubowanie i pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

18.10.2022 r. – Światowy Dzień Krawata 

28.10.2022 r. – Dzień Spódnicy  

26-28.10.2022 r. – Konkurs na Najstraszniejszy Lampion z Dyni oraz halloweenowa dekoracja klasowa w salach

28.10 – akcja dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły - ubiór w kolorach czarnym i pomarańczowym. 

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Szkolny konkurs na prezentację o krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego

Konkurs na komiks w j. angielskim lub niemieckim

Międzyszkolny konkurs „Mój święty patron” kl 4-8

Szkolny Turniej Warcabowy

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia kl. 4 - 8

„Nie dla smogu” – konkurs plastyczny

31.10.2022 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

listopad

8.11.2022 r. – Konsultacje z rodzicami uczniów klas 1-8

klasy 1-3 godz.17.00, klasy 4-8 godz.18.00

 

5.11.2022 r. – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

10.11.2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości

15.11.2022 r. – Szkolny Turniej Promocji Zdrowia

1-20.11.2022 r. – Udział w akcji charytatywnej Podziel się Wigilią zorganizowaną przez Fundację Małgorzaty Niemczyk

19.11.2022 r. – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

21.11.2022 r. – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji w naszej szkole (Drzewo Życzliwości)

25.11.2022 r. – Światowy Dzień Pluszowego Misia

30.11.2022 r. – Klasowe zabawy andrzejkowe kl 1-8

Międzyszkolny konkurs ortograficzny dla dyslektyków Wybiegaj ortografię” kl. 4-8

Z bajką za pan brat – teleturniej wiedzy na temat bajek dla klas 1-3

Konkurs kuratoryjny z matematyki

Narodowe Święto Niepodległości kl 1-8

grudzień

06.12.2022 r. – Mikołajkowe szaleństwo czapkowe

Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową  kl 1-3

Zima oczami dziecka – konkurs plastyczny kl. 1-3

13.12.2022 r. – Zebranie z rodzicami

klasy 1-3 godz.17.00, klasy 4-8 godz. 18.00
podsumowanie pierwszego półrocza
klasyfikacja śródroczna
zapoznanie rodziców z zagrożeniem oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz obniżonymi ocenami z zachowania

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy

22.12.2022 r. – Wigilie klasowe kl 1-8 i Jasełka

22.12.2022 r. – Konkurs na najpiękniejszą bożonarodzeniową dekorację klasy i wykonanie kolędy

23.12. - 31.12.2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna

styczeń

31.01.2023 r. – Zebrania z rodzicami 

klasy 1-3 godz.18.00, klasy 4-8 godz.17.00

„Maski i maseczki” - konkurs na najciekawszą maskę karnawałową kl 1-3

Ogólnopolski konkurs matematyczny „Olimpus” dla klas 4-8

Ogólnopolski konkurs polonistyczny „Olimpus” dla klas 4-8

Tydzień Promocji Zdrowia

Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3

Szkolny Turniej Sportowy kll. 4-8

06.01.2023 r. – Dzień wolny (Święto Trzech Króli)

16 - 29.01.2023 r. – Ferie zimowe

luty

1.2.2023 r. – Początek drugiego półrocza

Międzyszkolny Konkurs Promocji Zdrowia kl 4-8

„Trambambula” – świetlicowy turniej piłkarski kl 1-3

Szkolny konkurs” Z ortografiią na co dzień z poprawną polszczyzną na co dzień”

Dzień Bezpiecznego Internetu – II szkolny konkurs „Cyberbezpieczn@ SP 42”

Olimpiada Matematyczna Juniorów

„Valentines card” – konkurs plastyczno-językowy kl 1-3

Poczta Walentynkowa kl 4-8

Tłusty czwartek w każdej klasie kl 1-8

Roztańczony karnawał – bale klasowe kl 1-8

marzec

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny kl 1-8

14.03.2023 r. – Konsultacje z  rodzicami

klasy 1-3 godz. 18.00., klasy 4-8 godz.17,00

 

Ogólnopolski konkurs matematyczny „LEON” dla klas 2-3

Wojewódzki konkurs przedmiotowy

„W zdrowym ciele zdrowy duch”- tydzień edukacji prozdrowotnej w świetlicy

„Zdrowie na talerzu”– quiz wiedzy na temat zdrowego odżywiania 1-3

kwiecień

Szkolny konkurs „Wielkanoc w Niemczech"

Wiosna z origami – konkurs plastyczno-techniczny kl. 1-3

„Świetlicowa Olimpiada Sportowa” – turniej dla dzieci kl 1-3

Dzień Śpiocha 16.04. kl 4-8

Wielkanocne spotkania w klasach kl 1-8

6-11.04.2023 r.  Wiosenna przerwa świąteczna

maj

2.05.2023 r.  dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podróże po krajach Unii Europejskiej – konkurs plastyczny kl. 1-3

Szkolny Dzień Przyjaźni  kl 4-8

Dzień Szalonej Fryzury (połączony z sesją zdjęciową) kl 4-8

„Najpiękniejsze miejsca w Łodzi” - międzyszkolny konkurs plastyczny

16.05.2023 r. – Zebranie z rodzicami

klasy 1-3 godz.18.00, klasy 4-8 godz.17.00
zapoznanie rodziców z zagrożeniem oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz obniżonymi ocenami z zachowania(informacja na temat proponowanych ocen ze wszystkich przedmiotów i zachowania w II półroczu i na koniec roku szkolnego 2021/2022

 

Konkurs matematyczno-historyczny

23-25.05.2023 r. – Egzamin klas ósmych (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

czerwiec

30.05.2023 r. – Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

9.06.2023 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień Pustej Sali

Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla klas czwartych

19.06.2023 r. – klasyfikacja końcoworoczna

23.06.2023 r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 

                       klasy 1 - 2 godz 9.00

                       klasy 3 - 4 godz. 10.00

                       klasy 7 - 8 godz. 11.00        

                       klasy 5 - 6 godz. 12.00