Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, +48 786 087 929

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Za KO w Łodzi przedstawiamy Państwu:

  1. wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – zarządzenie nr 5,
  2. terminy dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim – zarządzenia nr 6 i 7.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Zarzadzenie-nr-5-Lodzkiego-Kuratora-Oswiaty-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych_18.01.2022 (1)

Zarzadzenie-Nr-6-Lodzkiego-Kuratora-Oswiaty-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-a-takze-skladania-dokumentow_28.01.2022

Zarzadzenie-Nr-7-Lodzkiego-Kuratora-Oswiaty-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-a-takze-skladania-dokumentow_02.02.2022_ZMIANY (1)