Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, +48 786 087 929

nauczyciele/klasy

Edukacja wczesnoszkolna

klasa

wychowawca

1a

p. Beata Just

1b

p. Anna Niewiadomska

2a

p. Agnieszka Kuśmider

2b

p. Katarzyna Adamczyk

3a

p. Renata Adynowska

3b

p. Jolanta Skoneczna

3b

p. Monika Czaplińska-Antolik

 

Nauczyciele wspomagający

nauczyciel

klasy

p. Monika Sikorska - pedagog specjalny

 

p. Anna Dzierbicka - nauczyciel wspierający

 

 

Język polski

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Agnieszka Piotrowska

 

4b

p. Małgorzata Kozłowska-Drożdż

 

4a 

p. Agnieszka Lichawska

8d

6a, 6b, 8b, 8c, 8d

p. Anna Gajda

7a

5a, 5b, 7a, 7b

 

 

Historia

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Anna Jarzyńska

6b

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8b, 8c, 8d 

   

Język niemiecki

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Anna Zarębska

8c

7a/gr1, 7a/gr2, 7b, 8b/gr1, 8b/gr2, 8c/gr1, 8c/gr2, 8d/gr1, 8d/gr2

 

Język angielski

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Beata Kalkowska

 

1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 5b/gr1, 5b/gr2, 6b/gr1, 8b/gr1, 8b/gr2

p. Marta Justyńska

5a

1a, 4a/gr2, 5a/gr1, 5a/gr2, 6a/gr1, 6b/gr2, 7a/gr1, 7a/gr2, 7b

p. Klaudia Fałek

4b 

4a/gr1, 4b/gr1, 4b/gr2, 6a/gr2, 8c/gr1, 8c/gr2, 8d/gr1, 8d/gr2

 

Matematyka 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

 p; Kinga Bulzacka

4a 

4a, 5b, 8b, 8c, 8d

p. Daria Renkel 

 

4b, 5a, 6a, 6b,7a, 7b

   

      

 Przyroda / Biologia

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Małgorzata Rzeźniczak

 

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8b, 8c, 8d

     

Geografia

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Jarosław Głowiński

 

5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8b, 8c, 8d

            

Fizyka

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Dariusz Ammer

 

7a, 7b, 8b, 8c, 8d

              

Chemia 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Iwona Krakała-Święch

 

7a, 7b, 8b, 8c, 8d

      

Informatyka 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p.Artur Halamus

5b

7a/gr2, 8b/gr2, 8c/gr2, 8d/gr2

p.Emilia Pacześ

 

4a/gr1, 4a/gr2, 4b/gr1, 4b/gr2, 5a/gr1, 5a/gr2, 5b/gr1, 5b/gr2, 6a/gr1, 6a/gr2, 6b/gr1, 6b/gr2, 7a/gr1, 7b/gr1, 7b/gr2, 8b/gr1, 8c/gr1, 8d/gr1 

          

Wychowanie do życia w rodzinie 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Inez Michalak-Figa

8b

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8b, 8c, 8d 

            

Plastyka 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Broncher - Filipska Ewa

 

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b 

        

Muzyka

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Artur Halamus

5b

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b

 

Technika

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Anna Jarzyńska

6b

5a, 5b, 6a, 6b

p. Anna Zarębska

8c 4a, 4b

 

Wychowanie fizyczne

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Inez Michalak-Figa

8b

8b/gr1, 8c/gr1, 8d/gr1

p. Michał Kardynia

 

5a/gr2, 6a/gr2, 7a, 8b/gr2, 8c/gr2, 8d/gr2

P. Michał Szmidt

7b

4a, 5a/gr1, 6a/gr1, 6b/gr1, 6b/gr2, 7b 

p. Artur Halamus

5b

4b, 5b/gr1, 5b/gr2

               

Religia/Etyka 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

s. Elżbieta Biesiacka

 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 7a, 7b

p. Katarzyna Stawarz

6a

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 8b, 8c , 8d 

p. Paweł Szczepaniak

 

etyka1

         

Wiedza o społeczeństwie

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Paweł Szczepaniak

 

8b, 8c, 8d 

               

Edukacja dla bezpieczeństwa

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Anna Gajda

7a 

8b, 8c, 8d

 

Doradztwo zawodowe                

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Beata Grzelak

 

8b, 8c, 8d