Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

nauczyciele/klasy

Edukacja wczesnoszkolna

klasa

wychowawca

1a

p. Agnieszka Kuśmider

1b

p. Katarzyna Adamczyk

2a

p. Renata Adynowska

2b

p. Jolanta Skoneczna

2c

p. Monika Czaplinska - Antolik

3a

p. Beata Just

3b

p. Anna Niewiadomska

 

Nauczyciele wspomagający

nauczyciel

klasy

p. Monika Sikorska

8b

p. Anna Dzierbicka  8c

 

Język polski

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Agnieszka Piotrowska

 

4a

p. Małgorzata Kozłowska-Drożdż

 

5a

p. Agnieszka Lichawska

7d

5b, 7b, 7c, 7d

p. Anna Gajda

8b

8a, 8b, 8c, 8d

p. Aleksandra Rybka

6a

4b, 6a, 6b, 8d 

 

Historia

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Anna Jarzyńska

5b

4a, 4b, 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7d, 8b

p. Paweł Szczepaniak

 

5a, 8a, 8c, 8d 

   

Język niemiecki

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Anna Zarębska

7c

7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d

 

Język angielski

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Beata Kalkowska

 

1b, 2a, 4b, 5a, 5b, 7b

p. Marta Justyńska

4a

4a, 6a, 6b, 8a, 8c, 8d

p. Klaudia Fałek

 

7c, 7d, 8b

p. Beata Majchrzak

 

1a, 2b, 2c, 3a, 3b

 

Matematyka 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Urszula Bryk

8d

5a, 5b, 8b, 8d

p. Katarzyna Król

8a

4a, 6b, 8a, 8c

p. Adam Łukaszewicz

7b

4b, 6a, 7b, 7c, 7d

      

 Przyroda / Biologia

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Małgorzata Rzeźniczak

 

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d

     

Geografia

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Jarosław Głowiński

 

5a, 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d

            

Fizyka

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Dariusz Ammer

 

7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d

              

Chemia 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Iwona Krakała-Święciech

 

7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d

      

Informatyka 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p.Artur Halamus

4b

4a/gr2, 4b/gr2, 5b/gr2, 6a/gr2, 6b/gr2, 7b/gr2, 7c/gr2, 7d/gr2, 8a/gr2, 8b/gr2

p.Emilia Pacześ

8c

4a/gr1, 4b/gr1, 5a/gr1 i 2,5b/gr2, 6a/gr1, 6b/gr1, 7b/gr1, 7c/gr1, 7d/gr1, 8a/gr1, 8b/gr1, 8c/gr1 i 2, 8d/gr1 i 2

          

Wychowanie do życia w rodzinie 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Inez Michalak-Figa

 

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d

            

Plastyka 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Broncher - Filipska Ewa

 

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7d, 

        

Muzyka

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Bożena Mariańczyk

 

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7d

 

Technika

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Anna Jarzyńska

5b

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

 

Wychowanie fizyczne

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Inez Michalak-Figa

 

7b/gr1, 7c/gr1, 7d/gr1

p. Michał Kardynia

 

7b/gr2, 7c/gr2, 7d/gr2, 8c, 8d

P. Michał Szmidt

6b

4a, 5a, 5b, 6b, 8b

p. Artur Halamus

4b

4b, 6a, 8a

               

Religia/Etyka 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

s. Elżbieta Biesiacka

 

1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 6a, 6b, 8a, 8b

p. Katarzyna Stawarz

5a

4a, 4b, 5a, 5b, 7b, 7c, 7d, 8c, 8d

p. Paweł Szczepaniak

 

etyka1

         

Wiedza o społeczeństwie

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Paweł Szczepaniak

 

8a, 8b, 8c, 8d

               

Edukacja dla bezpieczeństwa

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Anna Gajda

8b

8a, 8b, 8c, 8d

 

Doradztwo zawodowe                

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Beata Grzelak

 

7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d