Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

nauczyciele/klasy

Edukacja wczesnoszkolna

klasa

wychowawca

1a

p. Karolina Milska

1b

p. Renata Adynowska

1c

p. Monika Czaplińska-Antolik

2a

p. Beata Just

2b

p. Anna Niewiadomska

3a

p. Lidia Michoń - Szymczak

3b

p. Katarzyna Adamczyk-Zielińska

 

Nauczyciele wspomagający/pedagog/psycholog

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Agnieszka Błaszczyk-Szmidt - pedagog

8a  

p. Monika Sikorska-Duszak - pedagog specjalny

 

 

p. Anna Dzierbicka - nauczyciel wspierający

  2a

p. Wioleta Wiśniewska - nauczyciel wspierający

  3a

 

Język polski

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Agnieszka Piotrowska

 

5b

p. Małgorzata Kozłowska-Drożdż

 

5a 

p. Agnieszka Lichawska

4c

4c, 7a, 7b, 8a. 8b

p. Joanna Górniak-Staszczyk

 

4a, 4b, 6a, 6b

 

Historia

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Anna Jarzyńska

7b

4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b

   

Język niemiecki

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Anna Zarębska

4a

7a/gr1 i gr2, 7b/gr1 i gr2, 8a, 8b

 

Język angielski

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Beata Kalkowska

 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a/gr1 i 2, 6b/gr2

p. Marta Justyńska

6a

1c, 6a/gr1 i 2, 6b/gr1, 7a/gr1. 7b/gr1, 8a, 8b

p. Klaudia Fałek

5b 

4b, 4c, 5a, 5b, 7a/gr2, 7b/gr2

 

Matematyka 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p; Grażyna Drewicz-Mandecka

5a 

4a, 4b, 4c, 5a, 6b, 7a

p. Daria Renkel 

 

5b, 6a, 7b, 8a, 8b

      

 Przyroda / Biologia

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Małgorzata Rzeźniczak

 

4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8a, 8b

     

Geografia

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Jarosław Głowiński

 

5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8a, 8b

            

Fizyka

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Dariusz Ammer

 

7a, 7b, 8a, 8b

              

Chemia 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Iwona Krakała-Święch

 

7a, 7b, 8a, 8b

      

Informatyka 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Artur Halamus

6b

7a/gr2, 7b/gr2, 8a/gr2, 8b/gr2

p. Emilia Pacześ

 

4a/gr1 i 2, 4b/gr1 i 2, 4c/gr 1 i 2, 5a/gr1 i 2, 5b/gr1 i 2, 6a/gr1 i 2, 6b/gr 1 i 2, 7a/gr1, 7b/gr1, 8a/gr1, 8b/gr1

          

Wychowanie do życia w rodzinie 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Inez Michalak - Figa

 

4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8a+8b 

            

Plastyka 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Ewa Broncher - Filipska

 

4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b 

        

Muzyka

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Artur Halamus

6b

5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b

p. Katarzyna Stawarz

7a 4a, 4b, 4c 

 

Technika

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Anna Zarębska

4a

4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b

 

Wychowanie fizyczne

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Michał Kardynia

4b 

4b, 5a, 6a, 7b/gr1, 8a

P. Michał Szmidt

8b

4a, 4c, 5b, 6b/gr2 7b/gr2, 8b

p. Artur Halamus

6b

6b gr1, 7a/gr1 i 2

               

Religia/Etyka 

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

s. Elżbieta Biesiacka

 

1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

p. Katarzyna Stawarz

7a

4c, 5a, 5b, 6a+6b, 7a, 7b, 8a+8b

p. Michał Kardynia

 4b

etyka

         

Wiedza o społeczeństwie

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Anna Jarzyńska

 7b

8a, 8b 

               

Edukacja dla bezpieczeństwa

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Bogusław Korytkowski

 

8a, 8b

 

Doradztwo zawodowe                

nauczyciel

wychowawstwo

uczy w klasach

p. Beata Grzelak

 

7a, 7b, 8a, 8b