Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Plan pracy szkoły

 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi w roku szkolnym 2020/2021

 
DATA PLANOWANE DZIAŁANIA ORGANIZATORZY

01.O9.2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 wszyscy nauczyciele

08.09.2020

15.00 – 17.00 Zebranie Rady Pedagogicznej

17.00 – 19.00 Zebrania z rodzicami

 dyrektor szkoły

 nauczyciele 

 05.11.2020

 Międzyszkolny konkurs „Wybiegaj ortografię”

 Anna Gajda

 październik

 Międzyszkolny konkurs „Mój święty patron”

K. Stawarz, s. E. Biesiacka

 14.10.2019

 Dzień Edukacji Narodowej.

Ślubowanie i  Pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej

R. Adynowska, J.Skoneczna, M. Czaplińska-Antolik, J. Grabarczyk

  03.11.2020

Konsultacje z  rodzicami:

kl. 1-3 17.00-19.00

kl. 4-8 18.00-20.00

 nauczyciele
 12.11.2020 Narodowe Święto Niepodległości

A. Jarzyńska

 grudzień 2020 Mikołajkowy Turniej Sportowy dla uczniów klas.1-3 

J. Kubasiewicz, I. Michalak-Figa, wych. kl. I-III

 grudzień 2019 Próbny sprawdzian ósmoklasisty

Nauczyciele według harmonogramu

 15.12.2020

Zebrania z rodzicami (informacja na temat proponowanych ocen ze wszystkich przedmiotów i zachowania w I półroczu):

kl 1-3 17.00 - 19.00

kl. 4-8 18.00 - 20.00

Kiermasz świąteczny  

17.00-20.00

 nauczyciele
 wszyscy n-le bez wychowawstw
 22.12.2020  Wigilie klasowe kl. 1-8

wychowawcy kl. 1-8

 22.12.2020

Jasełka bożonarodzeniowe:

kl.1-2  9.00

kl. 3-4 10.00

kl. 5-6 11.00

kl. 7-8 12.00

nauczyciele katecheci

 23.12.2020 - 

 31.12.2020

 Zimowa przerwa świąteczna  

 01.02.2021-

12.02.2021

 FERIE ZIMOWE  
 26.01.2021

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej

Zebrania z  rodzicami:

kl. 4-8 17.00-19.00

 kl. 1-3 18.00-20.00

dyrektor szkoły

 

 

nauczyciele
  luty 2021 Szkolny turniej sportowy dla ucz. kl. 4-8

M. Szmidt, A. Halamus, J. Kubasiewicz, I. Michalak-Figa

 marzec 2021  Dni otwarte dla przedszkolaków

K. Adamczyk (prezentacja)

 A. Kuśmider (inscenizacja)

wszyscy n-ele klas 4-8

 01.02.2021

Początek II półrocza

 
 czerwiec 2021

Bal ósmych klas

wych. klas ósmych

 29.02.2021

Bal karnawałowy

 n-le

 16.03.2021

Konsultacje z  rodzicami:

kl. 4-8 17.00-19.00

kl. 1-3  18.00-20.00

 n-le
 kwiecień

Międzyszkolny konkurs promocji zdrowego stylu życia

J. Kubasiewicz, B.Just, M. Czaplińska-Antolik, I. Michalak-Figa

 kwiecień

DOZ  Maraton Łódź

 n-ele

01.04-

06.04.2021

 Wiosenna przerwa świąteczna  
 04.05.2021

Święto Konstytucji 3-go maja i patrona szkoły Stanisława Staszica

 A.Lichawska
 18.05.2021

Zebrania z rodzicami

(informacja na temat proponowanych ocen ze wszystkich przedmiotów i zachowania w II półroczu i na koniec roku szkolnego 2020/2021):

kl. 4-8 17.00 – 19.00

 kl. 1-3  18.00 - 20.00

 nauczyciele

25.05-

27.05.2021

 Egzamin ósmoklasisty  n-ele według harmonogramu
 maj/czerwiec 2021

Sprawdzian kompetencji uczniów kl. 1-8

ed. wczesnoszkolna, j. angielski, j .polski, matematyka, przyroda, historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, j. niemiecki

 M. Kozłowska-Drożdż
 01.06.2021

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Festyn rodzinny

godz.15.00-18.00

 Koordynatorzy: A. Gajda, A. Halamus,

 wszyscy n-le

22.06.2021

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej

dyrektor szkoły

nauczyciele

 25.06.2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020   dla   uczniów klas:

godz. 9.00 - kl. 1 - 2

godz. 10..00 - kl. 3 - 4

godz. 11.00 - kl. 7 – 8

godz. 12.00 - kl. 5 – 6

 

 M. Czaplińska-Antolik

K. Stawarz

E. Rosłonek

M. Siekierzyńska

 01.09.2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021:

godz. 10.00 - kl. 1 - 2

godz. 11.00 - kl. 3 - 4

godz. 12.00 - kl. 5 – 6

godz. 13.00 - kl. 7 – 8

 

A. Niewiadomska

A. Kuśmider

I. Michalak-Figa

A. Gajda