Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Kalendarz r. szk. 2023/2024

 

Miesiąc

Działania

wrzesień

04.09.2023 r.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

12.09.2023 r. – Zebrania z rodzicami 

 klasy 1-8 godz.18.00
 Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z Przedmiotowym Systemem Oceniania, kryteriami oceniania z zachowania oraz Planem   Pracy Szkoły, przekazanie informacji o realizowanych na terenie szkoły projektach oraz zajęciach rozwijających i wyrównawczych, zapoznanie z         procedurą funkcjonowania szkoły w czasie panedmii

Ogłoszenie całorocznych akcji, projektów i programów zaplanowanych przez SU klas 1-3 i 4-8, ujętych w Planie Pracy Szkoły i Planie Profilaktyczno-Wychowawczym

czasopismo dla biblioteki, 

zbiórka plastikowych nakrętek (przynosimy do sali nr 40 lub 20) na rzecz Przytuliska dla Zwierząt w Głownie, 

zbiórka zużytych baterii i akumulatorów, 

propagowanie pomocy koleżeńskiej/koleżeńskie pogotowie naukowe w każdej klasie, 

propagowanie wolontariatu, szczególnie wśród uczniów klas VII i VIII np. udział w akcjach Caritas,  

współpraca z UNICEF – włączenie się w tegoroczne akcje, 

niepytanie w dniu urodzin (dotyczy niespodziewanego wywołania do odpowiedzi przez nauczyciela), 

szczęśliwy numerek w każdy piątek, 

współpraca ze świetlicą szkolną – wolontariat, 

Kalendarz Świąt Nietypowych, 

dni tematyczne i kolorowe (dodatkowe punkty dla klasy za udział wychowawców w akcji), 

„Moja Mała Ojczyzna”– tydzień zajęć edukacyjnych

Poznajemy Łódź – wycieczki po regionie

Rajdy PTTK

„Globalna szkoła” – ścieżka „razem o migrantach”

15.09.2023 r. – Międzynarodowy Dzień Kropki 

29.09.2023 r. – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

październik

07.10.2023 r. – Światowy Dzień Uśmiechu

10.10.2023 r. – Dzień Gier Planszowych

13.10.2023 r. – Dzień Edukacji Narodowej

                          Ślubowanie i pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych

18.10.2023 r. – Światowy Dzień Krawata

                          Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych  

28.10.2023 r.- Konkurs na Najstraszniejszy Lampion z Dyni oraz halloweenowa dekoracja klasowa w salach

                       Szkolny Turniej Warcabowy

                        Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia kl. 4 - 8

                        Szkolny konkurs "Wybiegaj ortografię"

listopad

05.11.2023 r. – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

10.11.2023 r. – Narodowe Święto Niepodległości

15.11.2023 r. – Szkolny Turniej Wiedzy o Zdrowiu

20.11.2023 r. – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

23.11.2022 r. – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji w naszej szkole (Drzewo Życzliwości)

27.11.2022 r. – Światowy Dzień Pluszowego Misia

30.11.2022 r. – Klasowe zabawy andrzejkowe kl 1-8

                          Z bajką za pan brat – teleturniej wiedzy na temat bajek dla klas 1-3

grudzień

06.12.2023 r. – Mikołajkowe szaleństwo czapkowe

                         Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową  kl 1-3

                         Próbny Sprawdzian Ósmoklasisty

12.12.2023 r. – Zebranie z rodzicami, Kiermasz Bożonarodzeniowy

klasy 1-3 godz.17.00, klasy 4-8 godz. 18.00
podsumowanie pierwszego półrocza, klasyfikacja śródroczna, zapoznanie rodziców z zagrożeniem oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz obniżonymi ocenami z zachowania

22.12.2023 r. – Wigilie klasowe kl 1-8 i Jasełka

23- 31.12.2023 r. – Zimowa przerwa świąteczna

styczeń

23.01.2024 r. – Zebrania z rodzicami 

 klasy 1-3 godz.18.00, klasy 4-8 godz.17.00

26.01. 2024 r.- Bal karnawałowy

                         Konkurs na najciekawszą maskę karnawałową kl 1-3

                         Ogólnopolski konkurs matematyczny „Olimpus” dla klas 4-8

                         Ogólnopolski konkurs polonistyczny „Olimpus” dla klas 4-8

                         Tydzień Promocji Zdrowia

                         Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3

                         Szkolny Turniej Sportowy kl. 4-8

29.01.-11.02. 2024 r. – Ferie zimowe

luty

01.02.2024 r. – początek drugiego półrocza

Międzyszkolny Konkurs Promocji Zdrowia kl 4-8

„Trambambula” – świetlicowy turniej piłkarski kl 1-3

Szkolny konkurs” Z ortografiią na co dzień z poprawną polszczyzną na co dzień”

Tydzień Bezpiecznego Internetu – II szkolny konkurs „Cyberbezpieczn@ SP 42”

Olimpiada Matematyczna Juniorów

„Valentines card” – konkurs plastyczno-językowy kl 1-3

Poczta Walentynkowa kl 4-8

Tłusty czwartek w każdej klasie kl 1-8

marzec

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny kl 1-8

Wojewódzki konkurs przedmiotowy

„W zdrowym ciele zdrowy duch”- tydzień edukacji prozdrowotnej w świetlicy

„Zdrowie na talerzu”– quiz wiedzy na temat zdrowego odżywiania 1-3

kwiecień

Szkolny konkurs „Wielkanoc w Niemczech"

09.04. - Dzień Otwarty

22.04 - Dzień Ziemi

Wiosna z origami – konkurs plastyczno-techniczny kl. 1-3

Wielkanocne spotkania w klasach kl 1-8

28.03-02.04 wiosenna przerwa świąteczna

„Świetlicowa Olimpiada Sportowa” – turniej dla dzieci kl 1-3

Dzień Śpiocha 16.04. kl 4-8

maj

29, 30.04 i 02.05. oraz 31.05.2024  r.  dni wolne od zajęć dydaktycznych

07.05.2024 r. – Zebranie z rodzicami

klasy 1-3 godz.18.00, klasy 4-8 godz.17.00
zapoznanie rodziców z zagrożeniem oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz obniżonymi ocenami z zachowania(informacja na temat proponowanych ocen ze wszystkich przedmiotów i zachowania w II półroczu i na koniec roku szkolnego 2021/2022

07.05.2023 r. – Turniej tenisa stołowego

Podróże po krajach Unii Europejskiej – konkurs plastyczny kl. 1-3

Szkolny Dzień Przyjaźni  kl 4-8

Dzień Szalonej Fryzury (połączony z sesją zdjęciową) kl 4-8

„Najpiękniejsze miejsca w Łodzi” - międzyszkolny konkurs plastyczny

 Konkurs matematyczno-historyczny

14 - 16.05.2024 r. – Egzamin klas ósmych (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

czerwiec

04.06.2024 r. – Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

17.06.2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2023 r. – klasyfikacja końcoworoczna

20.06.2024 r. - Dzień Pustej Sali

Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla klas czwartych

21.06.2024 r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 

                       klasy 1 - 2 godz 9.00

                       klasy 3 - 5 godz. 10.00

                       klasy 6 - 8 godz. 11.00