Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Plan pracy szkoły

 

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi w roku szkolnym 2019/2020

 
DATA PLANOWANE DZIAŁANIA ORGANIZATORZY
02.09.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020:

godz. 1000 - kl. 1 - 2

godz. 11.00 - kl. 3 - 4

godz. 12.00 - kl. 5 – 6

godz. 13.00 - kl. 7 – 8

K. Adamczyk

J. Skoneczna

E. Pacześ

A. Jarzyńska

 10.09.2019 Zebranie Rady Pedagogicznej 

Zebrania z rodzicami: 

kl. 1-3 17.00 - 19.00

kl. 4-8 18.00 - 20.00

dyrektor szkoły


nauczyciele

 09.10.2019

 Międzyszkolny konkurs „Wybiegaj ortografię”

 Anna Gajda

 październik

 Międzyszkolny konkurs „Mój święty patron”

K. Stawarz


s. E. Biesiacka

 14.10.2019

Dzień Edukacji Narodowej.

Ślubowanie i  Pasowanie na czytelnika ucz. kl. 

B. Just

A. Niewiadomska

J. Grabarczyk

 5.11.2018

Konsultacje z  rodzicami:

kl. 1-3 17.00-19.00

kl. 4-8 18.00-20.00

 nauczyciele
 12.11.2017  Narodowe Święto Niepodległości

P. Szczepaniak

 grudzień 2019 Mikołajkowy Turniej Sportowy dla ucz. kl.1-3 i przedszkolaków

J. Kubasiewicz

I. Michalak-Figa

wych. kl. I-III

 grudzień 2019 Próbny sprawdzian ósmoklasisty

Nauczyciele według harmonogramu

 17.12.2019

Zebrania z rodzicami

(informacja na temat proponowanych ocen ze wszystkich przedmiotów i zachowania w I półroczu):

kl 1-3 17.00 - 19.00

kl. 4-8 18.00 - 20.00

Kiermasz świąteczny  17.00-20.00

nauczyciele
wszyscy n-le bez wychowawstw
 20.12.2018  Wigilie klasowe kl. 1-8

wychowawcy kl. 1-8

 20.12.2019

Jasełka bożonarodzeniowe:

kl.1-3 10.00

kl. 4-5 11.00

kl. 6-8  12.00

nauczyciele katecheci

 23.12.2019 - 

 31.12.2019

 Zimowa przerwa świąteczna  

 13.01.2020

- 26.01.2020

 FERIE ZIMOWE  

 październik 2019 -

 maj 2020

 Lekcje otwarte dla przedszkolaków

nauczyciele j. angielskiego

J. Skoneczna

R. Adynowska

J. Grabarczyk

31.01.2020

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej

Zebrania z  rodzicami:

kl. 4-8 17.00-19.00

kl. 1-3  18.00-20.00

dyrektor szkoły

 

 

nauczyciele
luty 2020 Szkolny turniej sportowy dla ucz. kl. 4-8

M. Szmidt

A. Halamus

J. Kubasiewicz

I. Michalak-Figa

marzec 2020 Dni otwarte dla przedszkolaków

J. Skoneczna ( inscenizacja i prezentacja)

K.Adamczyk ( koordynator)

R. Adynowska

wszyscy n-ele klas 4-8

 03.02.2020

Początek II półrocza

 
 07.02.2020

Bal ósmych klas

wych. klas ósmych

I. Wilk

I. Michalak-Figa

 21.02.2020

Bal karnawałowy

 n-le

 17.03.2020

Konsultacje z  rodzicami:

kl. 4-8 17.00-19.00

kl. 1-3  18.00-20.00

 n-le
 marzec

Międzyszkolny konkurs promocji zdrowego stylu życia

J. Kubasiewicz

B.Just

M. CZaplińska-Antolik

I. Michalak-Figa

21.04 -

23.04.2020

Egzamin ósmoklasisty Nauczyciele według harmonogramu
kwiecień

DOZ  Maraton Łódź

Wszyscy nauczyciele
maj/czerwiec 2020

Sprawdzian kompetencji uczniów kl. 1-8

ed. wczesnoszkolna, j. angielski, j .polski, matematyka, przyroda, historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, j. niemiecki

M. Kozłowska-Drożdż
04.05.2020

Święto Konstytucji 3-go Maja i patrona szkoły Stanisława Staszica

A. Lichawska

19.05.2020

Zebrania z rodzicami

(informacja na temat proponowanych ocen ze wszystkich przedmiotów i zachowania w II półroczu i na koniec roku szkolnego 2019/2020):

kl. 4-8 17.00 – 19.00

 kl. 1-3  18.00 - 20.00
nauczyciele
2.06.2020

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Festyn rodzinny

godz.1500-1800

Koordynatorzy:

A. Gajda, A. Halamus,

wszyscy n-le
22.06.2020

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej

dyrektor szkoły

nauczyciele

26.06.2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020   dla   uczniów klas:

godz. 9.00 - kl. 1 - 2

godz. 10..00 - kl. 3 - 4

godz. 11.00 - kl. 7 – 8

godz. 12.00 - kl. 5 – 6

 

B. Just

A. Rybka

A. Jarzyńska, B. Syta

M. Siekierzyńska

01.09.2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021:

godz. 10.00 - kl. 1 - 2

godz. 11.00 - kl. 3 - 4

godz. 12.00 - kl. 5 – 6

godz. 13.00 - kl. 7 – 8

 

A. Niewiadomska

A. Kuśmider

I. Michalak-Figa

A. Gajda