Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Plan pracy szkoły

 

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi w roku szkolnym 2018/2019

 
DATA PLANOWANE DZIAŁANIA ORGANIZATORZY
3.O9.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019:
kl.  1-2   godz. 1000
kl. 3-4    godz. 1100
kl. 5-6    godz. 1200
kl. 7-8     godz. 1300

R. Adynowska

B. Just

E. Rosłonek

11.09.2018
1500– 1700 Zebranie Rady Pedagogicznej
1700– 1900 Zebrania z rodzicami:
kl. 1-3  17-18
kl. 4-8  18-19
   dyrektor szkoły
   nauczyciele
15.10.2018
Dzień Edukacji Narodowej.
Ślubowanie i pasowanie na
czytelnika ucz. kl. I

A. Kuśmider

K. Adamczyk   

J. Grabarczyk

6.11.2018 Zebrania z  rodzicami:
kl. 1-3  17.00-19.00
kl. 4-8  18. 00-20.00
 nauczyciele
09.11.2017 Narodowe Święto Niepodległości
   A. Jarzyńska
   P. Szczepaniak
   grudzień 2018 Mikołajkowy Turniej Sportowy
dla ucz. kl. I-III i przedszkolaków
   J. Kubasiewicz
   I. Michalak-Figa
   wych. kl. I-III
   grudzień 2018 Próbny sprawdzian ósmoklasisty     nauczyciele według harmonogramu
   18.12.2017 Zebrania z rodzicami
(informacja na temat proponowanych ocen
ze wszystkich przedmiotów i zachowania w I półroczu):
kl. 1-3  17.00-19.00
kl. 4-8  18.00-20.00
Kiermasz świąteczny
17.00-20.00        
nauczyciele   wszyscy n-le bez wychowawstw
   21.12.2018 Jasełka bożonarodzeniowe:
kl. 1-3  10.00   
kl. 4-5  11.00
kl. 6-8  12.00
nauczyciele katecheci
  22.12-31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna  
  11.02 - 23.02.2019 FERIE ZIMOWE  
 październik 2018 -     maj 2019 Lekcje otwarte dla przedszkolaków     B. Just
    A. Krysiak
    J. Skoneczna
    R. Adynowska
   22.01.2019
Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej
Zebrania z  rodzicami:
kl. 4-8  17.00-19.00
kl. 1-3  18.00-20.00
   dyrektor szkoły
   nauczyciele
   luty 2019 Szkolny turniej sportowy dla ucz. kl. IV-VIII     M. Szmidt
    A  Halamus
    J. Kubasiewicz
    I. Michalak-Figa
   luty 2019 Dni otwarte dla przedszkolaków     J. Skoneczna
     (inscenizacja)
    ( prezentacja multimedialna)
    B. Just (koordynator)
    wszyscy n-le kl. I-VIII
   01.02.2019 Początek II półrocza  
   08.02.2019 Bal karnawałowy      n-le
   19.03.2019 Zebrania z  rodzicami:
kl. 4-8  1700-1900
kl. 1-3  1800-2000
     n-le
   marzec 2019 Międzyszkolny konkurs promocji zdrowego stylu życia      J. Kubasiewicz
     M. Szmidt
     B. Just
     A. Halamus
     J. Skoneczna
     M. Czaplińska-Antolik
   15-17.04.2019 Egzamin ósmoklasisty      Nauczyciele według harmonogramu
    kwiecień DOZ Maraton Łódź       Wszyscy nauczyciele
  18-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna  
  kwiecień 2019 Międzyszkolny konkurs
"Przyjaciel przyrody"
    R. Adynowska
    B. Just
    J. Skoneczna
    A. Krysiak
  maj 2018 Sprawdzian kompetencji uczniów kl. 1-8, ed. wczesnoszkolna, j. angielski, j .polski, matematyka, przyroda, historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, j. niemiecki     M. Kozłowska-Drożdż
   06.05.2019  Święto Konstytucji 3-go Maja i patrona szkoły Stanisława Staszica      A. Lichawska
     J. Łukaszuk
   21.05.2019 Zebrania z rodzicami
(informacja na temat proponowanych ocen ze wszystkich przedmiotów i zachowania w II półroczui na koniec roku szkolnego 2018/2019):
kl. 4-8 17.00 – 19.00
kl. 1-3  18.00-20,00
     nauczyciele
  4.06.2019 Międzynarodowy Dzień Dziecka
Festyn rodzinny
Koordynatorzy:
A. Gajda, A. Halamus,
wszyscy n-le      
  11.06.2019 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły
nauczyciele
  19.06.2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019   dla   uczniów klas:
godz. 09.00 - kl. 1 - 2
godz. 10.00 - kl. 3 - 4
godz. 11.00 - kl. 7– 8
godz. 12.00 - kl. 5 – 6

A. Kuśmider

K. Bogucka

K. Król

A. Halamus

  02.09.2019 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020: godz. 1000 - kl. 1 - 2
godz. 11.00 - kl. 3 - 4
godz. 12.00 - kl. 5 – 6
godz. 13.00 - kl. 7 – 8

K. Adamczyk

A. Krysiak

E. Pacześ

A. Jarzyńska