Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Kalendarz r. szk. 2021/2022

Miesiąc

Działania

wrzesień

01.09.2021 r.- Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

07.09.2021 r. - Zebrania z rodzicami 

klasy 1-3 godz.17.00, klasy 4-8 godz.18.00

wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z Przedmiotowym Systemem Oceniania, kryteriami oceniania z zachowania oraz Planem Pracy Szkoły,przekazanie informacji o realizowanych na terenie szkoły projektach oraz zajęciach rozwijających i wyrównawczych, zapoznanie z procedurą funkcjonowania szkoły w czasie panedmii

15.09.2021 r. -  Dzień Kropki - akcja samorzadu uczniowskiego klas 1-3 i 4-8

25.09.2021 r.-  Dzień Głośnego Czytania - akcja samorządu uczniowskiego klas 1-3

Bajki, baśnie, legendy – konkurs literacko -plastyczny

Wybory do Samorządu Uczniowskiego klas 1-8

Obchody Dnia Głośnego Czytania

Ogłoszenie całorocznych akcji, projektów i programów:

 • Zbiórka korków i karmy na rzecz Przytuliska dla Zwierząt w Głownie
 • Propagowanie pomocy koleżeńskiej- koleżeńskie pogotowie naukowe w każdej klasie
 • Współpraca z Politechniką Łódzką w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego
 • Bookcrosing –półka bookcrossingowa korytarz szkolny
 • Propagowanie wolontariatu, szczególnie wśród uczniów klas VII i VIII
 • Udział w akcjach Caritas
 • ”Skrzynka zaufania”
 • „Godziny Wychowawcze ze Światem”-projekt PAH
 • ”Moja Mała Ojczyzna”- tydzień zajęć edukacyjnych
 • DKF – koło filmowe
 • Poznajemy Łódź-wycieczki po regionie
 • Rajdy PTTK
 • Akcja podziel się śniadaniem
 • "Globalna szkoła” – ścieżka „razem o migrantach”
 • „Wiem i działam” – projekt PAH
 • Niepytanie w dniu urodzin (dotyczy niespodziewanego wywołania do odpowiedzi przez nauczyciela)
 • Szczęśliwy numerek w każdy piątek
 • Dni kolorowe i dni tematyczne
 • nawiązanie współpracy z SU Szkoły Podstawowej nr 55 w Łodzi w celu wymiany pomysłów, doświadczeń i dokonywania wspólnych działań.

październik

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Szkolny konkurs na prezentację o krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego

Konkurs na komiks w j. angielskim lub niemieckim

Międzyszkolny konkurs „Mój święty patron” kl 4-8

Szkolny Turniej Warcabowy

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia kl. 4 - 8

„Nie dla smogu” – konkurs plastyczny

14.10,2921 r. - Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie i Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

listopad

02.11.2021 r. - Konsultacje z rodzicami uzniów klas 1-8

klasy 1-3 godz.17.00, klasy 4-8 godz.18.00

12.11.2021 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.11. - Szkolny Konkurs wiedzy o Zdrowiu

Międzyszkolny konkurs ortograficzny dla dyslektyków ”Wybiegaj ortografię” kl. 4-8

Z bajką za pan brat – teleturniej wiedzy na temat bajek dla klas 1-3

Konkurs kuratoryjny z matematyki

Narodowe Święto Niepodległości kl 1-8

Dzień Pluszowego Misia - Mój ulubiony miś-konkurs plastyczny kl 1-3

Klasowe zabawy andrzejkowe kl 1-8

grudzień

Mikołajkowe szaleństwo czapkowe- 6 grudnia kl 1-8

Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową  kl 1-3

Zima oczami dziecka – konkurs plastyczny kl. 1-3

14 grudnia 2021 r.- Zebranie z rodzicami/podsumowanie pierwszego półrocza

klasy 1-3 godz.17.00, klasy 4-8 godz. 18.00

zapoznanie rodziców z zagrożeniem oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz obniżonymi ocenami z zachowania

22.12. Wigilie klasowe kl 1-8 i Jasełka

23.12. - 31.12,2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna

styczeń

„Maski i maseczki” - konkurs na najciekawszą maskę karnawałową kl 1-3

Ogólnopolski konkurs matematyczny „Olimpus” dla klas 4-8

Ogólnopolski konkurs polonistyczny „Olimpus” dla klas 4-8

Tydzień Promocji Zdrowia

Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3

Szkolny Turniej Sportowy kll. 4-8

07.01.2022 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.01.2022 r.  - Zebranie z rodzicami, klasyfikacja śródroczna

klasy 1 - 3 godz. 18.00. klasy 4 - 8 godz.17,00

luty

Początek drugiego półrocza

14 - 27.02.2022 r. - ferie zimowe

Międzyszkolny Konkurs Promocji Zdrowia kl 4-8

„Trambambula” – świetlicowy turniej piłkarski kl 1-3

Szkolny konkurs” Z ortografiią na co dzień z poprawną polszczyzną na co dzień”

Dzień Bezpiecznego Internetu – II szkolny konkurs „Cyberbezpieczn@ SP 42”

Olimpiada Matematyczna Juniorów

„Valentines card” – konkurs plastyczno-językowy kl 1-3

Poczta Walentynkowa kl 4-8

Tłusty czwartek w każdej klasie kl 1-8

Roztańczony karnawał-bale klasowe kl 1-8

marzec

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny kl 1-8

25.03.2022 r. - Konsultacje z  rodzicami

klasy 1 - 3 godz. 18.00. klasy 4 - 8 godz.17,00

Ogólnopolski konkurs matematyczny „LEON” dla klas 2-3

Wojewódzki konkurs przedmiotowy

„W zdrowym ciele zdrowy duch”- tydzień edukacji prozdrowotnej w świetlicy

„Zdrowie na talerzu”- quiz wiedzy na temat zdrowego odżywiania 1-3

kwiecień

14 - 19.04.2022 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

Szkolny konkurs „Wielkanoc w Niemczech”

Maraton DOZ

Wiosna z origami – konkurs plastyczno-techniczny kl. 1-3

„Świetlicowa Olimpiada Sportowa” – turniej dla dzieci kl 1-3

Dzień Śpiocha 16.04. kl 4-8

Wielkanocne spotkania w klasach kl 1-8

maj

02.05.2022 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

05.05. Dzień Otwartych Drzwi

Podróże po krajach Unii Europejskiej – konkurs plastyczny kl. 1-3

Szkolny Dzień Przyjaźni  kl 4-8

Dzień Szalonej Fryzury (połączony z sesją zdjęciową) kl 4-8

„Najpiękniejsze miejsca w Łodzi” - międzyszkolny konkurs plastyczny

17.05.2022 r. - Zebranie z rodzicami

klasy 1-3 godz.18.00, klasy 4-8 godz.17.00

zapoznanie rodziców z zagrożeniem oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz obniżonymi ocenami z zachowania(informacja na temat proponowanych ocen ze wszystkich przedmiotów i zachowania w II półroczu i na koniec roku szkolnego 2021/2022

Konkurs matematyczno -historyczny

24-26.05.2022 r. - Egzamin klas ósmych - dni wolne od zajęć dydaktycznych

czerwiec

01.06. - Międzynarodowy Dzień Dziecka. Festyn rodzinny 

17.06.2022 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień Pustej Sali

Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla klas czwartych

21,06.2022 r. - Klasyfikacja końcoworoczna

24.04.2022 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022