Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, +48 786 087 929

Dyżur pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6

Nasza szkoła współpracuje pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi p. Aleksandrą Krawczyk
Kontakt telefoniczny (42) 681 92 82.
Dyżur pedagoga w szkole odbywa się raz w miesiącu, w godz. 8.30-12.30. Kolejny dyżur 25.10.2022 r.
Szczegółowe zapisy na konsultacje - osobiście lub poprzez elektroniczny dziennik Librus (wiadomosć do pedagoga lub psychologa szkolnego).