Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Rekrutacja do klas pierwszych 2021/22

Szanowni Rodzice!

Zmieniamy się cały czas, aby sprostać potrzebom jakie stawia przed nami współczesne wychowanie i nowoczesna edukacja. Jesteśmy jednozmianową szkołą zawsze otwartą na potrzeby Waszych dzieci. Planujemy otwarcie trzech klas pierwszych, które poza realizowaniem podstawy programowej będą nieodpłatnie uczestniczyły w wielu ciekawych zajęciach dodatkowych.

ban2021

Od ……2021 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/22. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo tutaj. Zalogowanie do systemu będzie możliwe po wpisaniu adresu: lodz.elemento.pl. W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych  w obwodzie szkoły należy złożyć

„Zgłoszenie”.

W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych poza obwodem szkoły należy złożyć

„Wniosek”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i postępowania rekrutacyjnego dostępne są w sekretariacie szkoły wraz z odpowiednimi

drukami, które można także pobrać poniżej lub w zakładce Rekrutacja w Top Menu.

Terminarz naboru:

 • .........2021 r. – .........2021 r. – składanie zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

 

 • ........2021 r. – ........2021 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez szkolną komisję rekrutacyjną

 

 • ........... 2021 r. do godz.1200 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 • ......... 2021 r. – ......... 2021 r. do godz.1500 – składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

 

 • ......... 2021 r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W NASZEJ SZKOLE ZAPEWNIAMY:

 • Indywidualne podejście do każdego ucznia, odkrywanie jego uzdolnień
 • Pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i tablice multimedialne
 • Wysoko wykwalifikowaną, kreatywną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia rozwijające zdolności i wspierające uczniów
 • Stałą opiekę pedagoga szkolnego psychologa i pielęgniarki
 • Opiekę dla dzieci w świetlicy w godz. 7.00-17.00
 • Cztery świetlice podzielone na grupy wiekowe i wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki

W NASZEJ SZKOLE MAMY:

 • Dwie nowoczesne pracownie komputerowe
 • Dostęp do Internetu na terenie całej szkoły
 • Ekopracownię
 • Dwie sale gimnastyczne
 • Salę do gimnastyki korekcyjnej
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Dużą bibliotekę z bogatym zbiorem książek i centrum multimedialnym
 • Pyszne posiłki przygotowywane w nowoczesnej kuchni oraz podawane w wyremontowanej stołówce
 • Sklepik, w którym serwujemy zdrowe kanapki (nawet na indywidualne zamówienie rodziców)

Wzory dokumentów do pobrania:

klauzula informacyjna

wniosek

zgłoszenie

pozostałe dokumenty

potwierdzenie woli przyjęcia 

oświadczenie dotyczące rodzeństwa

oświadczenie dotyczące miejsca pracy

oświadczenie dotyczące rodzin wielodzietnych

oświadczenie rodziców samotnie wychowujących dzieci