Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, +48 786 087 929

Kadra

DYREKTOR SZKOŁY

p. Agnieszka Piotrowska

(przyjmuje we wtorki, w godzinach 14.00-16.00)

WICEDYREKTOR SZKOŁY
p. Małgorzata Kozłowska
 

Edukacja wczesnoszkolna

p. Renata Adynowska, p. Jolanta Skoneczna, p. Beata Just, p. Agnieszka Kuśmider, p. Monika Czaplińska-Antolik, p. Katarzyna Adamczyk, p. Anna Niewiadomska

Język polski

p. Agnieszka Piotrowska, p. Małgorzata Kozłowska-Drożdż, p. Agnieszka Lichawska, p. Anna Gajda 

Historia

p. Anna Jarzyńska

Język niemiecki

p. Anna Zarębska

Język angielski 

p. Beata Kalkowska, p. Marta Justyńska, p. Klaudia Fałek

Matematyka

p. Kinga Bulzacka, p. Daria Renkel

Przyroda /Biologia 

p. Małgorzata Rzeźniczak     

Geografia

p. Jarosław Głowiński            

Fizyka

p. Dariusz Ammer              

Chemia

p. Iwona Krakała-Święch      

Informatyka

p. Emilia Pacześ, p. Artur Halamus          

Wychowanie do życia w rodzinie

p.Inez Michalak-Figa            

Plastyka

p. Broncher - Filipska Ewa   

Muzyka

p. Artur Halamus 

Wychowanie fizyczne

p.Inez Michalak-Figa, p. Michał Kardynia, P. Michał Szmidt, p. Artur Halamus         

Religia/Etyka

p. Elżbieta Biesiacka, p. Katarzyna Stawarz

Wiedza o społeczeństwie

p. Paweł Szczepaniak    

Edukacja dla bezpieczeństwa

p. Anna Gajda

Doradztwo zawodowe

p. Beata Grzelak 

Świetlica

p. Agnieszka Bednarek, p. Beata Grzelak, p. Karolina. Milska, p. Wioleta Wiśniewska, p. Renata Adynowska, p. Beata Just, p. Małgorzata Rzeźniczak

godziny pracy: codziennie 7.00-17.00

Biblioteka szkolna

p. Joanna Grabarczyk

godziny pracy: codziennie 9.00-15.00

Pedagog specjalny

p. Monika Sikorska

Nauczyciel Wspierający

p. Anna Dzierbicka

Pedagog szkolny

p. Agnieszka Błaszczyk-Szmidt

godziny pracy:

poniedziałek 08.00 -14.00  (8:55-9:40 terapia kl. 6a, 11:50-12:35 terapia kl. 3c)

wtorek 11.30-17.30  (11:50-12:35 terapia kl. 2a)

środa 08.00-13.00  (11:50-12:35 terapia kl. 3b)   

czwartek 08.00-13.30 (8:00-8:45 terapia kl. 2b)   

piątek 08:00-13:00 (10:45-11:30 terapia kl. 3a)   

Psycholog szkolny/ Pedagog specjalny

p.  Monika Sikorska

godziny pracy:

poniedziałek 8.00-12.00

wtorek 8.00-13.00 (11:50-12:35 zaj. społeczno-emocjonalne kl. 2,3)

środa 8.00-12.00

czwartek 10.00-16.00

piątek 8.00-13.00

Pielęgniarka szkolna

p. Iwona Zawada

godziny pracy:

wtorek: 8.00-12.00

środa: 8.00-12.00

czwartek: 8.00-12.00