Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Kadra

DYREKTOR SZKOŁY

p. Agnieszka Piotrowska

(przyjmuje we wtorki, w godzinach 14.00-16.00)

WICEDYREKTOR SZKOŁY
p. Małgorzata Kozłowska
 

Edukacja wczesnoszkolna

p. Karolina Milska, p. Renata Adynowska, p. Beata Just, p. Lidia Michoń - Szymczak, p. Monika Czaplińska-Antolik, p. Katarzyna Adamczyk-Zielińska, p. Anna Niewiadomska

Język polski

p. Agnieszka Piotrowska, p. Małgorzata Kozłowska-Drożdż, p. Agnieszka Lichawska, p. Joanna Górniak-Staszczyk

Historia

p. Anna Jarzyńska

Język niemiecki

p. Anna Zarębska

Język angielski 

p. Beata Kalkowska, p. Marta Justyńska, p. Klaudia Fałek

Matematyka

p. Grażyna Drewicz-Mandecka, p. Daria Renkel

Przyroda /Biologia 

p. Małgorzata Rzeźniczak     

Geografia

p. Jarosław Głowiński            

Fizyka

p. Dariusz Ammer              

Chemia

p. Iwona Krakała-Święch      

Informatyka

p. Emilia Pacześ, p. Artur Halamus          

Wychowanie do życia w rodzinie

p.Inez Michakak - Figa

Plastyka

p. Ewa Broncher - Filipska  

Muzyka

p. Artur Halamus, p. Katarzyna Stawarz

Technika

p. Anna Zarębska

Wychowanie fizyczne

p. Michał Kardynia, p.. Michał Szmidt, p. Artur Halamus         

Religia/Etyka

s. Elżbieta Biesiacka, p. Katarzyna Stawarz, p. Michał Kardynia

Wiedza o społeczeństwie

p. Anna Jarzyńska    

Edukacja dla bezpieczeństwa

p. Bogusław Korytkowski

Doradztwo zawodowe

p. Beata Grzelak 

Świetlica

p. Agnieszka Bednarek, p. Beata Grzelak,  p. Beata Just, p. Marta Górecka, p. Inez Michakak - Figa

godziny pracy: codziennie 7.00-17.00

Biblioteka szkolna

p. Joanna Grabarczyk

godziny pracy: codziennie 9.00-15.00

Pedagog specjalny

p. Monika Sikorska-Duszak

Nauczyciele Wspierający

p. Anna Dzierbicka, p. Wioleta Wiśniewska,

Pedagog szkolny

p. Agnieszka Błaszczyk-Szmidt

godziny pracy:

Psycholog szkolny/ Pedagog specjalny

p.  Monika Sikorska

godziny pracy:

Pielęgniarka szkolna

p. Iwona Zawada

godziny pracy:

wtorek: 8.00-12.00

środa: 8.00-12.00

czwartek: 8.00-12.00