Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Centrum Mistrzostwa Informatycznego w naszej szkole

thumbnail CMI post FB2

„Centrum Mistrzostwa Informatycznego” to projekt realizowany przez Politechnikę Łódzką. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w naszej szkole powstało kółko informatyczne prowadzone przez panią Emilię Pacześ. Na zajęciach będą poruszane zagadnienia z zakresu programowania i algorytmiki. Będziemy doskonalić umiejętności programistyczne w Scratchu, a także uczyć się kodowania w takich językach programowania jak C++ czy Python. Zajęcia urozmaicą także roboty, które zostaną dostarczone do szkoły dzięki udziałowi w projekcie. Uczestnicy koła będą mieli okazję wzięcia udziału w ciekawych konkursach organizowanych przez Politechnikę Łódzką w ramach projektu CMI.