Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Innowacje

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ŁODZI

L.p

Imię i nazwisko autora

Tytuł innowacji

1.      

p. M. Antolik-Czaplińska

„ Kim oni są – pytania i odpowiedzi” –

innowacja skierowana do uczniów świetlicy

2.      

p. A. Bednarek

„ Łódź moim miastem” - innowacja skierowana do uczniów świetlicy

3.      

p. E. Hildt

„ Odkryj w sobie czytelnika”-innowacja dla klas pierwszych

4.      

p. B. Grzelak

„ Ze starego coś nowego”

5.      

p. B. Grzelak

„ Origami – sztuka przyjazna dziecku”

6.      

p. B. Majchrzak

„Świetlica po angielsku”

7.      

p. R. Adynowska

„ Kolorowa ortografia” dla klasy 3 a

8.      

p. A. Kuśmider

p. K. Adamczyk

„ Literkowe podróże małe i duże”

9.      

p. K. Bogucka

„ English is fun” – innowacja dla klas 1-3

10.

p. A. Niewiadomska

„ Cyber odkrywcy-wstęp do programowania”- nauka elementów programowania w j. Scratch poszerzona o naukę sterowania robotami eduk.

w j. angielskim

11.

p. I. Michalak – Figa

p. J. Kubasiewicz

p. A. Halamus

p. M. Szmidt

„ Zajęcia przy muzyce” – innowacja dla klas IV-VIII

12.

p. K. Król

„ Myśl logicznie, licz praktycznie czyli matematyka w praktyce”

13.

p. M. Justyńska

„ Magic English Box – wspieranie autonomii i rozwijanie świadomości językowej uczniów

14.

p. M. Siekierzyńska

„ Z kulturą brytyjską za pan brat” – innowacja dla klasy Vb

15.

p. K. Stawarz

„ Pomagać z sercem i z głową – szkolne koło Caritas”

16.

p. A. Gajda

„ Uczniowski DKF dla klas IV – VIII”