Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Polska Akcja Humanitarna

pah 

Projekt pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej, kształtujący postawy zgodne z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym dotyczące wychowania do wartości, kształtowania postaw i respektowania norm społecznych. Dzięki niemu uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności. Realizują wszystkie klasy 1-3 i wybrane klasy 4-8.