Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Uniwersytet Dzieci

uniwersytet dzieci LOGO

Projekt realizowany przez p. Annę Gajdę i p. Katarzynę Król

  • tworzenie projektów edukacyjnych 
  • budowanie relacji w grupie 
  • wzmacnianie poczucia wlanej wartości u uczniów