Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

WOJEWÓDZKI PROJEKT EDUKACYJNY

Wojewódzki projekt edukacyjny "REGIONALNA EDUKACJA HISTORYCZNA I WYCHOWANIE PATRIOTYCZNO-OBRONNE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, OPARTE NA MIEJSCOWYCH TRADYCJACH WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI" pod hasłem "ŁÓDZKIE, KONSTANTYNOWSKIE I PABIANICKIE ORLĘTA - SPADKOBIERCY NIEPODLEGŁOŚCI".

Celem projektu jest zapoznanie uczniów w historią walk o niepodległość Polski na terenie Łodzi i okolic że szczególnym uwzględnieniem dokonań Armii Łódź. Poznanie miejsc pamięci związanych z tą działalnością. Ponadto uczniowie zostaną przygotowani do dzielenia się wiedzą na ten temat z rówieśnikami. W ramach działań projektu, poza zapoznaniem się z historią wojskowości, uczniowie mają możliwość zapoznania się z działalnością współczesnych jednostek wojskowych, poziomem ich wyszkolenia oraz skorzystać z zajęć w strzelnicy sportowej.

Projekt jest organizowany przez dra Tadeusza Bogaleckiego w ramach działalności Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi przy wsparciu finansowym ze środków pozyskanych w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na rok 2022.

Projekt w naszej szkole realizują p. A. Gajda i p. A. Jarzyńska.