Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Zasady naboru

Od 06.05.2024 r. – 31.05.2024 r., do godz. 15.00 będzie trwała elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/25.  

W tym roku szkolnym zamierzamy otworzyć trzy klasy pierwsze

baner dni otwarte

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Dzień Otwarty,

który odbędzie się 9 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy również do zapoznania się z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2024/25.

Zarządzenie nr 152/2024 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie harmonogramu naboru 2024/25

Zapisu dziecka do klasy pierwszej można dokonać drogą elektroniczną:

nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretriatem szkoły - tel. +48 786 087 929 lub zadawanie pytań na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2024/25

W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych  w obwodzie szkoły należy złożyć:

„Zgłoszenie” należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentu do szkoły obwodowej. Kandydat do ww. szkoły przyjmowany jest z urzędu.

W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych poza obwodem szkoły należy złożyć:

„Wniosek” Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosku wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej w I preferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i postępowania rekrutacyjnego dostępne są w sekretariacie szkoły wraz z odpowiednimi drukami, które można także pobrać poniżej, w zakładce Rekrutacja lub w zakładce Dokumenty

Terminarz naboru:

 • 06.05.2024 r. – 31.05.2024 r. , do godz. 15:00 – składanie zgłoszeń kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów;
 • 06.05.2024 r. – 05.06.2024 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjna wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 14.06.2024 r. do godz. 12:00– podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 14.06.2024 r. – 20.06.2024 r., do godz.15:00 - składanie poprzez system przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.
 • 25.06.2024 r. , do godz.12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

* Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej następujących czynności:

 • składania wydrukowanych z systemu: zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych obwodowych szkol podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych szkol podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • składanie przez rodzic6w kandydat6w spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

W NASZEJ SZKOLE ZAPEWNIAMY:

 • Indywidualne podejście do każdego ucznia, odkrywanie jego uzdolnień
 • Pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i tablice multimedialne
 • Wysoko wykwalifikowaną, kreatywną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia rozwijające zdolności i wspierające uczniów
 • Stałą opiekę pedagoga szkolnego psychologa i pielęgniarki
 • Opiekę dla dzieci w świetlicy w godz. 7.00-17.00
 • Cztery świetlice podzielone na grupy wiekowe i wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki

W NASZEJ SZKOLE MAMY:

 • Dwie nowoczesne pracownie komputerowe
 • Sale lekcyjne wyposażone w zaplecze mulimedialne
 • Ekopracownię
 • Dwie sale gimnastyczne
 • Salę do gimnastyki korekcyjnej
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Dużą bibliotekę z bogatym zbiorem książek i centrum multimedialnym
 • Pyszne posiłki przygotowywane w nowoczesnej kuchni oraz podawane w wyremontowanej stołówce
 • Sklepik, w którym serwujemy zdrowe kanapki (nawet na indywidualne zamówienie rodziców)

Wzory dokumentów do pobrania:

wniosek - klauzula informacyjna

wniosek

zgłoszenie

pozostałe dokumenty

potwierdzenie woli przyjęcia 

oświadczenie dotyczące rodzeństwa

oświadczenie dotyczące miejsca pracy

oświadczenie dotyczące rodzin wielodzietnych

oświadczenie rodziców samotnie wychowujących dzieci