Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Zasady naboru

banerek3 

Od ……2021 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/22. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo tutaj. Zalogowanie do systemu będzie możliwe po wpisaniu adresu: lodz.elemento.pl.

W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych  w obwodzie szkoły należy złożyć

Zgłoszenie”

W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych poza obwodem szkoły należy złożyć

„Wniosek”

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i postępowania rekrutacyjnego dostępne są w sekretariacie szkoły

Terminarz naboru:

  • .........2021 r. – .........2021 r. – składanie zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

 

  • ........2021 r. – ........2021 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez szkolną komisję rekrutacyjną

 

  • ........... 2021 r. do godz.1200 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

  • ......... 2021 r. – ......... 2021 r. do godz.1500 – składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

 

  • ......... 2021 r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.