Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Zajęcia pozalekcyjne dla klas 1-3.

godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

11.50-12.35

 

Ortograffiti
dla kl 2 b
p. A. Błaszczyk-Szmidt

 

 

Zaj.Wyrównaw-
cze dla kl 2 b
p. J. Skoneczna

 

 

„ Uwaga”
dla kl 2-3
( grafik)
p. I. Pavlowska

 

 

Zaj. Wyrównaw-
cze dla kl 3a
p.B. Just
 
 
Zaj. Komputerowe
dla kl 3b
p. A. Krysiak
 

Rajdy

raz w

m-cu

p. A. Krysiak,

p. P. Wasz

czykowska

12.55-13.40

 

Zaj.Wyrównaw-
cze dla kl 1b
p. K. Adamczyk
 
 
J. angielski
dla klas 3
p.K. Bogucka
 
 
 

 

 

Zaj.Wyrównaw-cze dla kl 3b

p. A. Krysiak

 

 

Terapia ped.
dla kl 1 a
p. A. Kuśmider
 
 
Ortograffiti
dla kl 3 b
p. A. Błaszczyk-Szmidt
 
 
 
Zaj.plasty-czne
dla kl.3a
p. B. Just

 

Ortograffiti
dla kl 2 a
p. A. Błaszczyk-Szmidt

 

 

Zaj. Wyrównaw-
cze dla kl 2 a
p.. R. Adynowska

 

13.50-14.35

 

Zaj. Logope
dyczne
( grafik )
p. K. Adamczyk
 
J.angielski
dla klas 2
p.M. Kotwin
 
Koło plastyczne
dla kl 2 a
p. R. Adynowska

 

J.angielski
dla klas 1
p.K. Bogucka