Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Samorząd

Rok szkolny 2023/2024

1

Leon Gardyjan z klasy 4a i Antonina Wrona z klasy 8a

przewodnicząca SU klas 4-8

Antonina Wrona z klasy 8a

zastępca przewodniczącej SU klas 4-8 

Leon Gardyjan z klasy 4c

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

kl 1-3 p. Karolina Milska i wioletta Wiśniewska

kl 4-8 p. Marta Justyńska, p. Anna Zarębska

 

 CELE PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole

2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.

 3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.

4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.

5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie 

6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.