Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Samorząd

Rok szkolny 2021/2022

samorz

 przewodnicząca SU klas 4-8 Basia Kmiecik z klasy 7d

samorz1

  zastępca SU klas 4-8 Zuzanna Jakubiec z klasy 8b

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

kl 1-3 p. Jolanta Skoneczna

kl 4-8 p. Marta Justyńska

 CELE PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Aktywizowanie życia społecznego w szkole

 Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.

 Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.

Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.

Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie 

Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

 Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.