Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Historia szkoły

Nasza szkoła jest najstarszą w dzielnicy Łódź – Górna.

hist kamien 789 495 90 hist klasa2 789 508 90 hist klasa3 789 496 90
hist klasa4 789 524 90  hist klasa5 789 582 90  hist klasa6 789 506 90
 hist klasa 789 515 90  hist painting 789 997 90  hist rysunek 789 511 90

 

1914 r. - sierpień, powstanie szkoły pod nazwą Polska Szkoła Miejska nr 42 przy ulicy Wiznera 25 (obecnie Felsztyńskiego), początkowo miała tylko trzy klasy.

 

1916 r.- październik, przeniesienie szkoły do budynku przy Szosie Pabianickiej nr 8, nauka odbywa się przy lampach naftowych.

 

1918/1919 r. - nowa siedziba szkoły przy Szosie Pabianickiej 34, szkoła liczy 18 klas i 884 uczniów, zmiana nazwy na Powszechna 7- klasowa Szkoła Miejska nr 42.

 

1921/1922 r. - szkoła 42 staje się szkołą męską (dziewczęta przeniesiono do żeńskiej szkoły nr 62).

 

1924 r. - czerwiec, rozpoczęcie budowy nowego gmachu przy ul. Przyszkole i nadanie szkole imienia Stanisława Staszica.

 

1926 r. - 20 stycznia, rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w nowym budynku - w setną rocznicę śmierci Stanisława Staszica.

 

1931 r. - maj, szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez rodziców i dzieci. Na sztandarze z jednej strony wyhaftowane jest godło państwowe i napis: "Szkoła podstawowa nr 42 w Łodzi", a z drugiej strony na białym tle portret Stanisława Staszica z napisem: "Zachowanie Ojczyzny jest najpierwszą obywatela powinnością". Sztandar zaginął w czasie II wojny światowej i prawdopodobnie znajduje się we Francji.

 

1933 r. - wrzesień, szkoła ponownie staje się koedukacyjna, ma bardzo dobre warunki lokalowe, świetnie wyposażone pracownie.

 

1939 r. - 10 września budynek zajmują wojska niemieckie, dokonując poważnych zniszczeń. Nauka kontynuowana jest w lokalu przy ulicy Pabianickiej 34, program nauczania zostaje poważnie okrojony.

 

1939 r. - 11 grudnia, aresztowanie kierownika Maurycego Boruckiego i zamknięcie szkoły, akta szkolne, pozostały sprzęt i biblioteka ulegają zniszczeniu. Nauczyciele podejmują tajne nauczanie.

 

1945 r. - 6 lutego wraca kierownik szkoły Maurycy Borucki i dwóch nauczycieli. Zaczynają przygotowywać sale do zajęć lekcyjnych.

 

1945 r. - 26 lutego rozpoczyna się pierwszy po wojnie rok szkolny, który trwa do 15 lipca.

 

1952 r. - 1 września, zamiana nazwy szkoły na Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego TPD nr 16.

 

1955 r. - połączenie ze szkołą TPD nr 17 i powstaje Szkoła TPD nr 16.

 

1957 r. - powrót do dawnej nazwy: Szkoła Podstawowa nr 42, ale bez imienia Stanisława Staszica.

 

1965 r. - 20 czerwca wręczenie podczas uroczystości jubileuszowej nowego sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo dzielnicy Łódź-Górna. Z jednej strony na czerwonym tle wyhaftowano godło państwowe i napis: "Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi", a z drugiej na białym tle słowa Stanisława Staszica: "Paść może i naród wielki, zniszczeć tylko nikczemny".

 

1971 r. - przywrócenie Święta Patrona szkoły w dniu 8 maja.

 

1999 r. - 1 września, w związku z reformą szkolnictwa szkoła staje się sześcioklasową Szkołą Podstawową nr 42 im. Stanisława Staszica. Szkoła rozwija się zgodnie z założeniami reformy. Tworzy się profilowane klasy, promujące aktywność twórczą, samodzielność i kreatywność ucznia. Działają nowocześnie urządzone pracownie. Na terenie szkoły odbywają się ciekawe imprezy środowiskowe.

 

Dotychczasowi kierownicy i dyrektorzy szkoły:

 

Michał Polisiakiewicz    1914 – 1920
Stanisław Loba 1920
Józef Wolski  1920 – 1921
Wiktor Rokicki 1921 – 1925
Maurycy Borucki 1925 – 1939  i  1945 – 1951
Bolesław Hochlinger 1951 – 1969
Alicja Sobczak 1969 – 1971
Julia Szwarc 1971 – 1974  
Zbigniew Horbaczewski  1974 – 1975
Lucyna Gaszewska 1975 – 1991
Krystyna Krysiak-Dutkowska 1991 – 1999
Iwona Pabich 1999 – kwiecień 2018
Jarosław Stawowski maj 2018 – sierpień 2018
Agnieszka Piotrowska wrzesień 2018 – do chwili obecnej