Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Szkoła Promująca Zdrowie

Rok Szkolny 2021/22

HASŁO ROKU SZKOLNEGO 2021/22

Międzyszkolny Konkurs Promujący Zdrowy Styl Życia pt. : " Twoje zdrowie-Twój wybór"

turniej4

turniej6

turniej7

03.2022r. w naszej szkole odbył się XXII Międzyszkolny Konkurs Promocji Zdrowia. Hasłem tegorocznego konkursu było „Twoje zdrowie- Twój wybór”. W konkursie udział wzięły szkoły : SP120, SP 193, SP 173, SP 189. Wszyscy uczniowie dobrze się bawili a zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 189

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 193

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 12

Tydzień Promocji Zdrowia

promocja3

promocja 4

Rok Szkolny 2020/21

HASŁO ROKU SZKOLNEGO 2020/21 „Drogowskazy zdrowego stylu życia”

RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI

 

I.  Ocena standardów i wybór problemów priorytetowych

 

 

Standard

Średnia liczba punktów

Problem priorytetowy

1

2

3

 

Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich skuteczności i długofalowości.

4,8

Systematyczne informowanie uczniów nt.: działań dotyczących promocji zdrowia na terenie szkoły oraz koncepcji szkoły promującej zdrowie.

Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

4,2

Relacje między uczniami.

Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności w tym zakresie.

4,5

Organizacja szkoleń nt. zdrowia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

4,2

Organizacja przerw międzylekcyjnych na powietrzu.

 II. Ocena efektów działań i wybór problemów priorytetowych

Dobre samopoczucie w szkole;

Średnia liczba punktów dla 4 grup: 4,

Problem priorytetowy: Relacje między uczniami.

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia

Średni odsetek odpowiedzi „tak” dla 3 grup: 94%

Wnioski do dalszych działań:

eliminowaniezachowań ryzykownych dla zdrowia

samobadanie,

radzenie sobie ze stresem,

prawidłowe odżywianie.

III. Podsumowanie

Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły jako szkoły promującej zdrowie?

Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjająca uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia.

Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia.

Opinia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych:

-relacje dyrekcji  z nauczycielami oraz wsparcie ze strony dyrekcji,

-relacje między: nauczyciel- nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzice uczniów,pracownik niepedagogiczny- nauczyciel, uczeń i rodzice uczniów.

Działania dla poprawy jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji?

Uzyskane w wyniku autoewaluacji dane stanowią podstawę do refleksji i planowania dalszych działań dla rozwoju szkoły oraz wyboru kolejnych problemów priorytetowych, które należy rozwiązać. Przeprowadzenie autoewaluacji pomogło zespołowi ds. promocji zdrowia dokonać wyboru problemu priorytetowego, który należy rozwiązać.

Jakie były trudności związane z przeprowadzeniem autoewaluacji?

Największą trudnością związaną z przeprowadzeniem autoewaluacji były pytania otwarte, na które ankietowani niechętnie odpowiadali.


Międzyszkolny Konkurs Promujący Zdrowy Styl Życia pt "Drogowskazy zdrowego stylu życia oraz degustacja zdrowej żywności"

W dniu 28.11.2018 r. odbył się XX Jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs Promujący Zdrowy Styl Życia pt. "Drogowskazy zdrowego stylu życia oraz degustacja zdrowej żywności".

konk prom zd 2

konk prom zd 3

Konkurs był jednocześnie wyjatkową okazją do zaprezentowania wieloletniego dorobku naszej szkoły związanego z promocją zdrowia oraz wyników autoewaluacji w zakresie czterech standardów SzPZ, w latach 2012-2017 ( raport końcowy został dołączony w formie załącznika do zakładki Szkola Promująca Zdrowie). Prezentacja https://www.slideshare.net/SzP42/zdrowy-styl jest jednym z warunków do uzyskania rekomendacji od koordynatora rejonowej i wojewódzkiej sieci SzPZ  i do ubiegania się o Krajowy Certyfikat nadawany przez Kapitułę pod patronatem MEN. Po zakończeniu prezentacji głos zabrała p. E. Sprawka - doradca metodyczny ŁCDNiKP, która wyraziła uznanie dla naszych wieloletnich działań i osiągnięć w dziedzinie edukacji zdrowotnej.

To niezwykle ważne wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: p. K. Wąsik - koordynator rejonowy Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, p. E. Sprawka - doradca metodyczny ŁCDNiKP, p. B. Tomaszewska - przew. Osiedla Rady Rokicie w Łodzi. W konkursie brało udział 10 łódzkich szkół należących do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wszystkiemu towarzyszyły występy  uczniów naszej szkoły. Został przygotowany i zaprezentowany wspaniały pokaz choreograficzny z szarfami. W tle wspaniale prezentowały się podkoszulki z logotypami dotyczącymi zdrowego odżywiania, przygotowane przez drużyny z poszczególnych szkół.

Wyniki konkursu:
I miejsce SP 64
II miejsce SP 189
III miejsce SP MILESZKI
IV miejsce SP 35
V miejsce SP 42
VI miejsce SP 40 
VII miejsce SP 10 i SP 91
VIII miejsce SP 6
IX miejsce SP 111

Wszystko zakończyła degustacja pysznej, zdrowej żywności, przygotowana przez firmy " Cynamon" i " Sebex".  Nikt nie opuścił murów naszej szkoły bez wspaniałej nagrody za zajęcie miejsc lub wyróznień w konkursie. Zadbali o to nasi sponsorzy: firma Sebex, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Rada Rodziców SP 42 i Rada Osiedla Rokicie.


Szkolny Turniej Mikołajkowy dla klas 1-3

W dniu 07.12.2018 r. w naszej szkole odbył się Turniej Mikołajkowy dla klas 1-3. Wszystkim uczniom gratulujemy sportowej postawy.

Wyniki Turnieju:

KLASY I

I miejsce kl. 1 b

II miejsce kl. 1 a

KLASY II

I miejsce kl. II  a

II miejsce kl. II b

KLASY III

I miejsce kl. III b

II miejsce kl. III a

kon mikoaj 1 18

kon mikoaj  2 18

Tydzień Promocji Zdrowia

W dniach 1- 5 kwietnia w naszej szkole odbył się Tydzień Promocji Zdrowia. Było u nas zdrowo, owocowo i kolorowo. Bawiliśmy się w czasie turniejów sportowych, robiliśmy pyszne sałatki i koreczki owocowe, degustowaliśmy świeże soki przygotowane przez firmę SEBEX. Każdego dnia towarzyszył nam inny kolor, który dominował w ubiorze i jedzeniu.

degustacja

degustacja soków


 Rok Szkolny 2017/2018

HASŁO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 „Wspólnie na straży bezpieczeństwa w szkole.”

Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Tak, jak co roku w naszej szkole, 12 czerwca 2018 r. odbył sie pokaz pomocy przedlekarskiej dla klas czwartych. Pokaz prowadziły panie: J. Kubasiewicz i  A. Krysiak. Po części teoretycznej dzieci zostały podzielone na grupy. Zaczęły się ćwiczenia w rozpoznawaniu symptomów wypadku, sprawdzaniu oddechu, układaniu w pozycji bezpiecznej oraz reanimacji serca i sztucznym oddychaniu.

pomoc


Środowiskowy  Festyn Rodzinny

Dnia 1 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbył się Festyn Środowiskowy. Dzień pełen pracy, zdenerwowania, ale przede wszystkim radosny, pełen miłej zabawy, pozytywnych przeżyć. Nadszedł moment na czas spędzony miło i atrakcyjnie, w naszej wielkiej szkolnej społeczności. Bogaty program festynu oraz wspomnienie ubiegłorocznej imprezy sprawiło, że szkoła oraz boiska wypełniły się tłumem ludzi. Wsparciem dla podniebienia były domowe wypieki. Było wiele atrakcji. Te związane z rywalizacją sportową cieszyły się największym powodzeniem.

festyn17 3 

festyn17 4


Międzyszkolny Konkurs Promujący Zdrowy Styl Życia pt. „Wspólnie na straży bezpieczeństwa w szkole.”

Konkurs odbył się 25 kwietnia 2018 r. Składał się z części teoretycznej, która polegała na rozwiązaniu testu i zadań umysłowych (określony czas na wykonanie zadania), a następna część praktyczna, to konkurencje sprawnościowe (turniej sportowy)

konkurs promocji zdrowia

yj bezpiecznie


 25 kwietnia 2018 roku nasza szkoła otrzymała po raz drugi certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego.

certy prom zd


Międzyszkolny Konkurs "Przyjaciel Przyrody”

Konkurs "Przyjaciel Przyrody" odbył się 18 kwietnia 2018 r. Udział w nim wzięło 7 drużyn. W pierwszej części dzieci rozwiązywały zadania, których celem było wykazanie się wiedzą i świadomością ekologiczną. Następna część obejmowała prezentację przygotowanej wcześniej ciekawej scenki ekologicznej nawiązującej do ważnych problemów związanych z ochroną środowiska. Jury oceniało m.in. wynik testu, ciekawą formę prezentacji, dobór rekwizytów i strojów oraz wkład pracy dzieci. Laureatami XVIII edycji konkursu zostali: 
I miejsce: SP nr 120
II miejsce: SP nr 44
III miejsce: SP nr 42

przprzyrody17 1 

przprzyrody17 2


Szkolny Konkurs Plastyczny – „Światowy Dzień Zdrowia”

Wyniki konkursu ogłoszono 31 marca 2018 r.

I miejsce

Antonina Nieroda kl. 6 b

II miejsce

Amalia Gorzak kl. 4 a

III miejsce

Giulia Walczak kl. 3 d


Turniej mikołajkowy

15 grudnia 2017 r., tak jak od wielu lat w naszej szkole odbył się Turniej mikołajkowy. Rywalizacja była zacięta, ale wszystkiemu towarzyszyła wesoła zabawa i śmiech. Było wspaniale!

Wyniki Turnieju:

KLASY I

I miejsce kl. 1 a

II miejsce kl. 1 b

KLASY II

I miejsce kl. II  a

II miejsce kl. II b

KLASY III

I miejsce kl. III b

II miejsce kl. III a

III miejsce kl. III d

IV miejsce kl III c

mikoaj 2015


Szkolny Konkurs plastyczny pt. „Aktywnie, zdrowo i sportowo spędzam wolny czas”

Wyniki konkursu będę ogłoszono 10. 11. 2017 r

KLASY I

I miejsce : Kacper Sobieracki kl. 1 b, Natalia Depczyńska kl. 1 b

KLASY II

I miejsce Oskar Wiaderski     kl. 2 a

II miejsce Blanka Lizak    kl. 2 a

III miejsce Maja Stajuda    kl. 2 a

KLASY III

I miejsce Wiktoria Gajewska  kl. 3 a

II miejsce Franciszek Tarczyński  kl. 3 d

III miejsce Piotr Flaszka  kl. 3 d

KLASY IV- V

I miejsce  Adam Soczyński  kl. 5 b

II miejsce  Giulia Walczak kl. 4 d

III miejsce  Praca zbiorowa  kl. 4 c: Tomasz Madej, Marika Lewandowska,

Fabian Kustrzycki, Marita Lewandowska

KLASY VI- VII

I miejsce   Antonina Nieroda  kl. 7 b

spdzam aktywnie


Rok Szkolny 2016/2017

HASŁO ROKU SZKOLNEGO2016/2017  „Zainwestuj w zdrowie swoje i innych”

Festyn Środowiskowy

1 czerwca 2017 r. społeczność szkolna świętowała  Dzień Dziecka w czasie sportowego festynu rodzinnego. Nasi uczniowie wraz z rodzicami brali udział w klasycznych grach podwórkowych, profesjonalnej animacji zabaw i poczęstunku. Imprezę wzbogaciły występy taneczne zespołu APSIK - różne grupy wiekowe, łącznie z przedszkolakami. Pogoda dopisała, humory również, więc wszyscy świetnie się bawili.

festyn17 1 

festyn17 2 


Międzyszkolny Konkurs Promujący Zdrowy Styl  Życia „Inny nie znaczy gorszy-od tolerancji do akceptacji”

7 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się XVIII Międzyszkolny Konkurs Promujący Zdrowy Styl Życia pt. „Inny nie znaczy gorszy, od tolerancji do akceptacji’. Uczestniczyło w nim 6 szkół podstawowych: SP 7, SP 35, SP 189, Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki”, SP 51, SP 42. Konkurs składał się  z dwóch części: teoretycznej, w której uczniowie mogli wykazać się wiedzą nt. tolerancji, akceptacji oraz turnieju sportowego, w którym uczestnicy mogli wykazać się swoją sprawnością fizyczną. Na zakończenie konkursu zawodnicy mogli uczestniczyć w degustacji zdrowej żywności, której sponsorem była firma „Sebex”. Nagrody dla zawodników ufundował  Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oraz Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Departamentu Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I MIEJSCE:  Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi

II MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 7 w Łodzi

III MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi

konkpromzdr16 1

 konkpromzdr16 7


Międzyszkolny Konkurs "Przyjaciel Przyrody”

Dnia 29 marca 2017r. w naszej szkole odbył się I Ogółnołódzki  Konkurs „Przyjaciel przyrody” adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych.  W tym roku do konkursu przystąpiło trzynaście trzyosobowych drużyn. Uczniowie rozwiązywali  test z wiedzy przyrodniczej oraz przedstawiali wykonaną z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych i materiałów naturalnych  zabawkę ekologiczną. Wszystkie drużyny prezentowały bardzo wysoki poziom. W rezultacie po dogrywce

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej

II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 42

III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 44

Zapraszamy na kolejną edycję konkursu.

  przprzyrody17 3

 przprzyrody17 4

 przprzyrody17 5


Szkolny Turniej Sportowy -  Siatkówka Dziewcząt

siatkwka dziewczt


Szkolny Turniej Mikołajkowy dla klas 1-3

Zgodnie z dawną tradycją  15 grudnia 2016 r. odbyła się seria konkurencji dla klas 1-3 w czapkach Mikołaja.

Wyniki Szkolnego Turnieju Mikołajkowego dla klas 1-3

Klasy I

I miejsce I b,  II miejsce I a, III Miejsce I c, IV miejsce I d

Klasy II

I miejsce II b,  II miejsce II a, III Miejsce II c

Klasy III

I miejsce III C,  II miejsce III b, III Miejsce III a

mik6 mik5


Turniej Mikołajkowy dla przedszkolaków

Dnia 4 grudnia 2016 r. odbył sie w naszej szkole Turniej Mikołajkowy. Klasy zerowe zaprosiły dzieci z pobliskich przedszkoli na zawody sportowe. Zabawy uświetniły konkurencje sportowe, dyplomy i słodki poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcia.

turniejprzedszkoli18 1 

turniejprzedszkoli18 2 

turniejprzedszkoli18 6


Szkolny Konkurs Wiedzy „ Bądź bezpieczny na drodze”

Konkurs odbył się w dniu 08. 12. 2016 r. i był jednoetapowy. Wyniki konkursu ogłoszono w dniu12. 12. 2016 r.,

Wyniki szkolnego konkursu „Bądź bezpieczny na drodze”

I MIEJSCE

Fortuna Krzysztof - 36 pkt.

II MIEJSCE

Wiśniewski Radosław -  35 pkt.

III MIEJSCE

Skonieczny Jakub  -   34,5 pkt.

Kolejne miejsca:

4. Justyna Oliwia - 34 pkt.

5. Agata Natalia -  34 pkt.

6. Krawczyk Małgorzata  - 34 pkt.

7. Klejman Oskar - 33,5 pkt.

8. Jasieczek Dominika  -  32 pkt.

9. Kacprowicz Faustyna  -  32 pkt.

10. Bartosiewicz Mikołaj   - 32 pkt.

11. Siekierski Tymon   -  32 pkt.

12. Chamernik Konrad  - 31 pkt.

13. Walczyńska Zuzanna   -  31 pkt.

14. Hinc Jakub   -   30 pkt.

15. Butt Jakub   - 29,5 pkt.

16. Kadzikowska Wiktoria -  29,5 pkt.

bezpnadr


18 listopada 2016 r. ogłoszono wyniki Konkursu Plastycznego pt. „Jedz zdrowo”

Miejsce I

Julian Kudlicki kl. 1 a

Miejsce II

Szymon Jamroziak kl. 1 a

Miejsce III

Jakub Skrok kl. 1 a, Maja Szadkowska kl. 1 b

Klasy drugie

Miejsce I

Wiktoria Marciniak kl. 2 b

Miejsce II

Hanna Molteni kl. 2 c, Oliwia Brończyk kl. 2 b

Miejsce III

Gessica Walczak kl. 2 b, Zuzanna Nagórka kl 2b

Klasy trzecie

Miejsce I

Ola Madalińska kl. 3 d

Miejsce II

Igor Brończyk kl. 3 a

Miejsce III

Ola Pieńkowska kl. 3 d

Klasy 4- 6

I MIEJSCE

Palimąka Patrycja kl. 6 a

II MIEJSCE

Darnikowska Aleksandra kl. 5 c

Biedrzycka Oliwia kl. 5 b

Kopczyńska Marta  kl. 5 b

III MIEJSCE

Walczak Karolina kl. 5 a

Walczak Magdalena kl. 6 a

Kowalczyk Roksana kl. 6

konkurs jedz zdrowo 1

konkurs jedz zdrowo 


Rok Szkolny 2015/2016

HASŁO ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 „Czyste środowisko, to zdrowe i bezpieczne życie”

Festyn Środowiskowy

Znów spotkaliśmy się 1 czerwca 2016 r. na boisku szkolnym. Rano pogoda nie była sprzyjająca, ale po południu zaświeciło słonce. Stanęły stragany z ciastem i napojami. Ruszyły szkolne konkursy i zabawy. Były rodzinne wyścigi, starodawne zabawy podwórkowe, występy taneczne, przeciąganie liny, zawody sportowe, malowanie buź. Wspaniała zabawa. Spotkamy się za rok!


Międzyszkolny Konkurs Promujący Zdrowy Styl  Życia pt. „Moje emocje- Moje zdrowie”.

27 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbył się XVII  Międzyszkolny Konkurs Promujący Zdrowy Styl Życia pt. „Moje emocje- Moje zdrowie” Konkurs był podsumowaniem wszystkich działań promujących zdrowie w SP 42 w roku szkolnym 2015/2016.  Na konkursie gościliśmy wielu znamienitych gości. Wśród nich Wiceprezydenta Miasta Łodzi p. Krzysztofa Piątkowskiego. W konkursie wzięło udział 5 szkół podstawowych: SP 7, SP 35, SP 190,  Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki” oraz SP 42. Konkurs składał się  z dwóch części: Teoretycznej, w której uczniowie mogli wykazać się wiedzą nt. : emocji, komunikacji międzyludzkiej czyli sztuki porozumiewania się, sposobów spędzania czasu wolnego od nauki, wzorców bezpiecznych zachowań. Turnieju sportowego, w którym uczestnicy mogli wykazać się swoją sprawnością fizyczną oraz znajomością zasad  „fair play” podczas rywalizacji sportowej. Na zakończenie konkursu zawodnicy mogli uczestniczyć w degustacji zdrowej żywności, której sponsorem była firma „Sebex”.  Nagrody dla zawodników ufundował: Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi,  Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ, Rada Rodziców w SP 42, Firma „Sebex” . Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I MIEJSCE:  Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi oraz Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi

II MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 7 w Łodzi

III MIEJSCE: Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki”,

IV MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi

 konkpromzdr16 3 

konkpromzdr16 6

 konkpromzdr16 2


Międzyszkolny Konkurs Przyjaciel Przyrody”

Dnia 15 kwietnia 2016 r.  w Szkole Podstawowej nr 42 odbył się  Ogólnołódzki Konkurs Ekologiczny Przyjaciel Przyrody. Do konkursu przystąpiło 18 szkół. Drużyny prezentowały wykonany przez siebie ekologiczny strój na pokaz mody. W drugiej części zmagały się z testem dotyczącym wiadomości przyrodniczo-ekologicznych.

I miejsce zajęła drużyna ze  Szkoły Podstawowej nr 42 (Weronika Borowska, Martyna Grzesiak, Sebastian Dziworski)

II miejsce zajęła drużyna ze Szkoła Podstawowej nr 44

III miejsce zajęły drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 120 i Szkoły Podstawowej nr 30

Wśród zaproszonych gości była pani Sara Maria Barna - projektant mody, a także pracownik Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Konkurs objęty był opieką metodyczną doradcy metodycznego pani Hanny Derewlanej.

konkprzyprzyrody15 8 

konkprzyprzyrody15 4

konkprzyprzyrody15 3


 Szkolny Konkurs Wiedzy „ Bądź bezpieczny na drodze” połączony z degustacją soków

W dniu 11. 02.2016 r. w godz. 8.30-11.00 w stołówce szkolnej dla uczniów kl. 1-3 przeprowadzona została degustacja świeżych soków owocowych. Organizatorem degustacji była firma „Sebex.

Tego samego dnia został również przeprowadzony test- konkurs dla klas piatych . Temat pracy: bezpieczeństwo: na drodze, w szkole, w domu oraz w czasie wolnym od nauki

Wyniki Konkursu - Testu

I MIEJSCE

Matusiak Anna  V C -   35 pkt.

Maciejewski Jan  V C  -  35 pkt.

II MIEJSCE

Michaś Oliwia  V C  -   33 pkt.

III MIEJSCE

Machnis  Filip V B - 32 pkt.

Kolejne miejsca:

Gajewska Honorata V B - 31 pkt.

Lewy Gabriela   V C - 30 pkt.

Kabzińska Julia   V B - 29 pkt.

Nieroda Antonina  V B - 29 pkt.

Gajda Małgorzata V B -  28 pkt.

Rybiński Jakub  V C  - 27 pkt.

Mosorow Jurek   V C  - 27 pkt.

Spychalski Karol   V C  - 27 pkt

degustacja soku


Mistrzostwa Łodzi w Konkursie Wiedzy o Sporcie

W dniu 27. 01. 2016 r. reprezentacja naszej szkoły w składzie: Sijka Aleksandra, Siemczuk Wiktoria, Jaskóła Daniel i Bystrzycki Adam zajęła III miejsce w Mistrzostwach Łodzi w Konkursie Wiedzy o Sporcie. Gratulujemy.

kwiwdzy


Szkolne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej klas 4-6

Zawody odbyły się 8. 01. 2016r.

W zawodach brały udział drużyny 6-osobowe (dziewcząt i chłopców) z jednej klasy (4 + 2 rezerwowych).

Wyniki

KLASY 4

I miejsce „Nie ma mocnych” 4 c

II miejsce „Komandosi z 4 klasy” 4 a

III miejsce „Asy z 4 klasy”

KLASY 5

I miejsce „Gang banana” 5 a

II miejsce „Maltańczyki” 5 b

III miejsce „My little pony” 5 c

KLASY 6

I miejsce „FC Super Ziomki” 6 c

II miejsce „Baniomki” 6 c

III miejsce „KJD” 6 b

Mistrzostwo szkoły zdobyła klasa 6 c „FC Super Ziomki”

WSZYSTKIM DRUŻYNOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!   

minisiatka14


Szkolny Sportowy Turniej Mikołajkowy

Turniej Mikołajkowy dla klas 1-3 odbył się 12 grudnia 2015 r.

Wyniki turnieju

KLASY I

I miejsce       1 d

II miejsce  1 a

III miejsce  1 b

IV miejsce  1 c

KLASY II

I miejsce  2 a

II miejsce 2 b

III miejsce  2 d

IV miejsce  2 c

KLASY III

I miejsce  3 b

II miejsce  3 a

III miejsce   3 c


Szkolny Konkurs Plastyczny pt " Baw się i bądź bezpieczny - gra planszowa "

Konkurs rozpoczął się 26 listopada 2015 r., a został podsumowany 18 grudnia 2015 r.

Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Baw się i bądź bezpieczny“

I MIEJSCE

Filip Grabarczyk kl. 6 a

II MIEJSCE

Rozalia Rassalska kl. 5 a

III MIEJSCE

Julia Pawlak kl. 6 a

WYRÓŻNIENIA:

Paulina Jach kl. 5 a

Wiktoria Garnys kl. 5 a

Karolina Olszewska kl. 5 a


Szkolny Konkurs Plastyczny pt. " Jak aktywnie spędzam czas wolny z rodziną "

Konkurs odbył się 22.10 .2015 r.

WYNIKI  SZKOLNEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

pt. „Jak aktywnie spędzam czas wolny z rodziną”

I miejsce

Czyżnikowski Igor kl. II b

II miejsce

Szymański Oliwer kl. II b

III miejsce

Sybilski Dawid kl. III a

Wyróżnienia:

Wiaderski Wiktor kl. III a

Stachlewska Milena kl. III a

Porada Maria kl. II b

Jelinek Marcel kl. III a

Świątek Justyna kl. II d

Giulia Walczak kl. II d

pracakonkczyt13