Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Globalna szkoła

glob szkol

Program „Globalna szkoła” nie tylko dostarcza wiedzę na temat globalnych wyzwań, ale niesie ze sobą także szereg innych korzyści: Uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę na temat świata i rządzących nim współzależności, uczą się poruszać trudne tematy, rozmawiać, zadawać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi; zdobywają kompetencje i umiejętności, takie jak m.in.: współpraca, krytyczne myślenie, planowanie działań; lepiej poznają kolegów i koleżanki; mogą realizować własne pomysły i samodzielnie szukać rozwiązań dla wyzwań lokalnych i globalnych; mogą rozwijać swoją indywidualność i zainteresowania istotne dla wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej; uświadamiają sobie wyzwania współczesnego świata; dowiadują się, skąd czerpać rzetelne informacje, jak krytycznie analizować i oceniać źródła informacji i wyrabiać sobie własne zdanie na wybrany temat; dostrzegają możliwość swojego zaangażowania (na poziomie szkoły i poza nią) na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata.