Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Terminy zebrań z rodzicami

Ze względu na wyjątkową sytuację w tym roku szkolnym harmonogram pierwszego zebrania w szkole będzie dosyć skomplikowany (zostanie zamieszczony poniżej).

 

data

godzina

klasa

08.09.

17.00

1a, 1b, 1c

08.09.

18.00

2a, 2b, 3a, 3b

09.09.

17.00

4a, 4b, 6d

09.09.

18.00

5a, 5b

10.09.

17.00

6a, 6b, 6c

10.09.

18.00

7b, 7c

11.09

17.00

7a, 7d

11.09

18.00

8a, 8b, 8c

 

03.11.  - konsultacje dla rodziców

15.12. - zebrania z rodzicami

17.00 - klasy 1-3

18.00 - klasy 4-8

Przekazanie rodzicom informacji nt. zagrożenia oceną niedostateczną z danego przedmiotu

26.01. - zebrania z rodzicami

18.00 - klasy 1-3

17.00 - klasy 4-8

Podsumowanie I półrocza

Informacja o ocenach zdobytych przez ucznia na koniec I półrocza

16.03. - konsultacje dla rodziców

18.05. - zebrania z rodzicami

18.00 - klasy 1-3

17.00 - klasy 4-8

Podsumowanie II półrocza

Przekazanie rodzicom informacji nt zagrożenia oceną niedostateczną z danego przedmiotu na koniec roku szkolnego