Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Terminy zebrań z rodzicami

Witamy w nowym roku szkonym 2023/2024!

12 września 2023 r.

klasy 1-8 godz.18.00

wybór przedstawicieli do Rady Rodziców

zapoznanie rodziców z Przedmiotowym Systemem Oceniania, kryteriami oceniania z zachowania oraz Planem Pracy Szkoły, 

przekazanie informacji o realizowanych na terenie szkoły projektach oraz zajęciach rozwijających i wyrównawczych

 Wszystkie konsultacje prowadzone będą w ramach tzw. godziny dostępności każdego nauczyciela. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy każdej klasy. Chęć rozmowy z nauczycielem każdego przedmiotu ustalają Państwo wcześniej poprzez dziennik wirtualny Librus.

12 grudnia 2023 r.

klasy 1-3 godz.17.00

klasy 4-8 godz. 18.00

zapoznanie rodziców z zagrożeniem oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz obniżonymi ocenami z zachowania

Klasyfikacja śródroczna

23 stycznia 2024 r.

klasy 1-3 godz. 18.00

klasy 4-8 godz. 17.00

Rozpoczęcie II półrocza -  luty 2024 r.

 7 maja 2024 r.

zebranie z rodzicami uczniów klas 1-8

klasy 1-3 godz. 18:00

klasy 4-8 godz. 17:00

zapoznanie rodziców z zagrożeniem oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz obniżonymi ocenami z zachowania

Klasyfikacja końcoworoczna odbedzie się  17 czerwca 2024 r.