Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, +48 786 087 929

Terminy zebrań z rodzicami

Witamy w nowym roku szkonym 2021/2022!

6 września 2022 r.

klasy 1-3 godz.17.00

klasy 4-8 godz.18.00

wybór przedstawicieli do Rady Rodziców

zapoznanie rodziców z Przedmiotowym Systemem Oceniania, kryteriami oceniania z zachowania oraz Planem Pracy Szkoły, 

przekazanie informacji o realizowanych na terenie szkoły projektach oraz zajęciach rozwijających i wyrównawczych

8 listopada 2022 r.

konsultacje z rodzicami uczniów klas 1-8

klasy 1-3 godz.17.00

klasy 4-8 godz. 18.00

16 grudnia 2022 r.

klasy 1-3 godz.17.00

klasy 4-8 godz. 18.00

zapoznanie rodziców z zagrożeniem oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz obniżonymi ocenami z zachowania

Klasyfikacja śródroczna

Rozpoczęcie II półrocza - 1 lutego 2022 r.

 14 marca 2023 r.

konsultacje z rodzicami uczniów klas 1-8

klasy 1-3 godz. 18:00

klasy 4-8 godz. 17:00

16.05.2023 r.

zebranie z rodzicami uczniów klas 1-8

klasy 1-3 godz. 18:00

klasy 4-8 godz. 17:00

zapoznanie rodziców z zagrożeniem oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz obniżonymi ocenami z zachowania

Klasyfikacja końcoworoczna odbedzie się 19 czerwca 2023 r.