Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Świetlica szkolna

 

Praca świetlicy szkolnej organizowana jest w czterech grupach:

 

sala 11 - wychowawca p. Beata Grzelak

sala 12 - wychowawca p. Monika Czaplińska-Antolik

sala 13 - wychowawca p. Agnieszka Bednarek

sala 14 - wychowawca p. Elżbieta Hildt, p. Beata Majchrzak

 

Świetlica nasza realizuje Program Wychowawczy Szkoły, którego celem głównym jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Na bazie tego programu realizujemy wiele przedsięwzięć pedagogicznych podnoszących jakość pracy naszej świetlicy. Każdy nauczyciel zatrudniony w świetlicy jest świadom tego, że jego praca ma odmienny i specyficzny charakter. Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno-wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia.

 

wietla 1

 

wietla 2

 

wietla 3

 

Oferujemy uczniom:

• stałą opiekę wykwalifikowanej kadry od 7.00 – 17.00
• zajęcia artystyczne (zajęcia plastyczne, techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne)
• wycieczki
• gry i zabawy ruchowe w sali jak i na świeżym powietrzu
• pomoc przy odrabianiu lekcji
• zabawy taneczne
• konkursy recytatorskie, plastyczne, ortograficzne
• imprezy okolicznościowe

Zajęcia w świetlicy odbywają się według opracowanego planu pracy. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u dzieci umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Przyczyniamy się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień. Dzieci, zwłaszcza te w młodszym wieku szkolnym, są aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi to wielka przyjemność. Nie obawiają się porażki, ćwiczą, poszukują - słowem rozwijają twórcze podejście do czekających je zadań. W trakcie prowadzonych zajęć staramy się stosować różnorodne metody i formy pracy, korzystać z ciekawych, własnoręcznie wykonanych pomocy, aby dziecko miało większą możliwość doskonalenia swoich umiejętności, nabywania nowych, aby rozwijało każdą sferę swojej osobowości. Prowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków i pokonywania trudności w nauce. Poprzez pracę w zakresie zajęć plastycznych i technicznych uczniowie rozwijają swoje sprawności manualne, wyobraźnię, inwencję twórczą. Prace wykonane przez dzieci biorą udział w licznych konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. W codziennych zajęciach uwzględniamy także takie, które kształtują rozwój umysłowy dzieci. Są to m.in. układanie i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek i innych gier edukacyjno-dydaktycznych. Ponadto chętni uczniowie codziennie pod okiem wychowawców mogą odrabiać zadania domowe, a także doskonalić swoje umiejętności czytania, liczenia i pisania. Zajęcia prowadzone w naszej świetlicy nie tylko chronią dzieci przed nudą, ale także wspomagają ich rozwój psychiczny i emocjonalny.