Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: +48 786 087 929

Dodatkowe dni wolne

Proponowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/24

29.04, 30.04. i 02.05. 2024 r.

14 - 16.05. 2024 r. - egzamin klas ósmych

17.06.2024 r.