Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45

Dodatkowe dni wolne

Proponowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

14.10.2020- Dzień Edukacji Narodowej i slubowanie klas pierwszych

25.05.- 27.05.2021 - Egzamin klas ósmych

04.06.2021