Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45
Anna Niewiadomska

Konkurs biblioteczno-świetlicowy

konk bibl

konk bibl 2

 

Konkurs biblioteczno-świetlicowy - " Ilustracja do ulubionej książki"

klasy I

I miejsce-Łucja Szefer, Amelia Olczak kl. Ia

II mijsce-Mateusz Brot, Wojciech Cieplucha kl. Ib

III miejsce-Amelia Chojnacka kl. Ia, Nina Nyga kl.Ib

klasy II

I miejsce-Michalina Machul-kl.IIb

II mijsce-Hania Kuna, Jagoda Ciemnoczułowska, Natalia Ferenc kl. IIa

III miejsce-Antoni Majkowski, Jan Brola, Gracjan Lasota kl. IIb

klasy III

I miejsce-Lidka Gębicka-kl. IIIb

II mijsce-Natalia Adrjańczyk-kl. IIIb

III miejsce-Zofia Kęsy-kl.IIIa

klasy V

Natalia Bogusławska-kl. Vd

Anna Niewiadomska

Konkurs językowy dla klas 1-3

 konk jezykowy
 
We wrześniu i w październiku bieżącego roku odbył się w naszej świetlicy konkurs. Był to konkurs plastyczno-jezykowy dla klas 1-3. Celem konkursu było wspieranie uzdolnień oraz rozwijanie zainteresowania językami, czy kreatywności. Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym przygotowaniu w dowolnej technice pracy plastycznej, przedstawiającej kulturę, obyczaje wybranego kraju Europy, ewentualnie regionu naszego kraju Polski, charakterystycznego dla jakiegoś terytorium np. ślązacy, górale, kaszubi itp oraz zatytuowaniu jej w danym języku lub dialekcie regionu.
 I miejsce zajęła praca Łucji Szefer
II miejsce zajęła praca Amelki Pałczyńskiej. 
III miejsce zajęła praca Amelki Pindral
GRATULUJEMY
Anna Niewiadomska

Święto Odzyskania Niepodległości

w niepod

sw niepodl 2

swniepodl 1

W piątek, 8 listopada uroczyście obchodziliśny 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji na sali gimnastycznej odbyła się akademia. Mogliśmy podziwiać słowno-muzyczny montaż w wykonaniu uczniów klasy 8b, przygotowany pod kierunkiiem p. P. Szczepaniaka. Bardzo podobał się wszystkim układ choreograficzny z tkaninami, w kolorach naszej flagi. Wszyscy o 11.11 zaśpiewalismy nasz hymn narodowy.

Anna Niewiadomska

Szkoła pamięta

cmentarz

W piątek 25.10. w ramach akcji: „SZKOŁA PAMIĘTA” wszyscy uczniowie klas ósmych udali się do najpiękniejszej nekropolii w Łodzi przy ulicy Ogrodowej. W ramach szkolnego wolontariatu posprzątaliśmy zaniedbane groby i zapaliliśmy na nich znicze. Zobaczyliśmy ogromny grobowiec fabrykanta Karola Schaiblera, miejsce pochówku 21 harcerek, 15. Łódzkiej Żeńskiej Drużyny Harcerek im. „Zośki”, nazywanej Małą Piętnastką, działającej przy Szkole Powszechnej nr 161 w Łodzi, które utonęły na jeziorze Gardno, grób nieznanego małego dziecka i groby ofiar reżimu sowieckiego oraz żołnierzy walczących o wolność naszej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w tę akcję.  Pamiętajmy, odwiedzając na cmentarzach groby naszych bliskich zmarłych, by zapalić znicz i wspomnieć tych, o których już nie ma kto pamiętać.

 Magda  8b