Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi im. Stanisława Staszica

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl, tel: 42 684 23 68, 42 684 41 45
Anna Niewiadomska

Projekt PHERECLOS

pharecelos

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy prowadzi cykl zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach projektu Phereclos - Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling” , finansowanego z H2020 i koordynowanego  przez Uniwersytet Dziecięcy w Wiedniu. Warsztaty prowadzone będą  przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej, którzy od wielu lat współpracują z Łódzkim Uniwersytetem Dziecięcym i prowadzili już warsztaty dla nauczycieli. Wspierają one proces dydaktyczny w zakresie przedmiotów ścisłych oraz doradztwa zawodowego. Zajęcia te dotyczą nowoczesnych metod nauczania, takich jak Flipped Education/Classroom Model czy Problem Based Learning- PBL,  kompetencji przyszłości, matematyki oraz eksperymentowania. W projekcie biorą udział: p. Renata Adynowska, p. Beata Just i p. Monika Czaplińska-Antolik

Anna Niewiadomska

Godziny wychowawcze ze światem

 pah

W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie klas 1-3 oraz z klasy 7b i 7c z naszej szkoły będą brali udział w projekcie PAH Godziny Wychowawcze ze Światem. Jest  to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Dzięki nim uczniowie kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności. Dzieci dostają zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych, które ułożone są w spójny i angażujący program na cały rok szkolny. Celem projektu jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. 

Anna Niewiadomska

Centrum Mistrzostwa Informatycznego w naszej szkole

thumbnail CMI post FB2

„Centrum Mistrzostwa Informatycznego” to projekt realizowany przez Politechnikę Łódzką. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w naszej szkole powstało kółko informatyczne prowadzone przez panią Emilię Pacześ. Na zajęciach będą poruszane zagadnienia z zakresu programowania i algorytmiki. Będziemy doskonalić umiejętności programistyczne w Scratchu, a także uczyć się kodowania w takich językach programowania jak C++ czy Python. Zajęcia urozmaicą także roboty, które zostaną dostarczone do szkoły dzięki udziałowi w projekcie. Uczestnicy koła będą mieli okazję wzięcia udziału w ciekawych konkursach organizowanych przez Politechnikę Łódzką w ramach projektu CMI.

Anna Niewiadomska

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Kochani!

Nawet pandemia nie może pokrzyżować nam planów. Pogoda też nie dopisała, więc nie mogliśmy spotkać się na boisku, ale zobaczcie jak dobrze pzrygotowała się klasa VIa.

Witamy nowy rok szkolny